Acasă Politic A fost aprobată Strategia naţională de reducere a riscurilor de dezastre pentru...

A fost aprobată Strategia naţională de reducere a riscurilor de dezastre pentru următorul deceniu

DISTRIBUIȚI

Guvernul României a adoptat Strategia națională de reducere a riscurilor de dezastre 2024-2035 și Planul de acțiuni aferent aprobate prin acest act normativ asigură cadrul legislativ necesar pentru accelerarea eforturilor de creștere a rezilienței României la toate tipurile de risc relevante, atât la nivel de comunitate, pe paliere și domenii sectoriale, cât și la nivelul întregii societăți, prin acțiunea incluzivă a instituțiilor, a societății civile și a cetățenilor, pornind de la principiul că reziliența în fața dezastrelor este o responsabilitate partajată.

Sunt avute în vedere toate tipurile de risc relevante identificate în baza impactului istoric și al rezultatelor evaluărilor de hazard și de risc ale autorităților publice centrale, inclusiv riscul seismic, precum și riscurile reprezentate de fenomenele meteorologice extreme.

Prin strategie și planul de măsuri pentru următorul deceniu sunt avute în vedere creșterea gradului de conștientizare a riscurilor (inclusiv prin programe educaționale) și includerea reducerii riscurilor de dezastre în politicile și planurile naționale și locale și îmbunătățirea comunicării pe această linie. Se urmărește, totodată, alinierea la bunele practici internaționale în domeniu, prin abordarea unor teme trans-sectoriale – educație, comunicarea riscurilor, patrimoniul cultural, reziliența socială și protecția socială, reziliența sectorului privat și sistemele de avertizare timpurie.

Sunt stabilite responsabilitățile în implementarea și monitorizarea Strategiei, atât la nivel național, cât și în plan local: MAI prin IGSU.

Pe baza evaluărilor făcute la nivel central și local, MAI, împreună cu ministerele și autoritățile publice centrale din componența sistemului național pentru managementul situațiilor de urgență va elabora Strategia de finanțare a investițiilor în reducerea riscurilor de dezastre. În Planul de acțiune 2024-2035 sunt identificate și noi mecanisme de finanțare a campaniilor de informare preventivă în mass-media și în social-media, și un mecanism de compensare pentru operatorii privați ai căror angajați fac parte din Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență.

De asemenea, implicațiile bugetare țin cont și de Strategia fiscal-bugetară 2024-2026, care prin secțiunea ”Riscuri generate de situații de urgență (dezastre naturale, accidente)” face o estimare a impactului bugetar în cazul producerii unui eveniment tip dezastru pentru principalele 4 riscuri specifice (cutremur, inundație, accident nuclear, pandemie).

 

1 COMENTARIU

  1. […] Guvernul României a adoptat Strategia națională de reducere a riscurilor de dezastre 2024-2035 și Planul de acțiuni aferent aprobate prin acest act normativ asigură cadrul legislativ necesar pentru accelerarea eforturilor de creștere a rezilienței României la toate tipurile de risc relevante, atât la nivel de comunitate, pe paliere și domenii sectoriale, cât și la nivelul […] Citeste mai mult […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here