Acasă Politic Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința...

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 28 octombrie 2020

DISTRIBUIȚI
 1. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind realizarea Cloud-ului Guvernamental

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind aprobarea contribuției financiare anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 

III.         ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID -19
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate rivată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
 3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta- Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
 4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
 5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar contabil din administrația publică centrală
 6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în Registrul comerțului
 7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
 3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 iulie 2020 și la Bucureşti la 20 iulie 2020 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei–Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 4. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102+800 – 103+280; 103+380 – 105+100; 105+500 – 108+600; 108+700 – 111+530; 111+640 – 114+250; 114+350 – 115+970, de pe raza localităților Dragalina și Perișoru, județul Călărași”
 6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 9,0775 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și de interes național „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al UMC Tismana – Tismana II”
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, situate în judeţele Iaşi, Giurgiu şi municipiul Bucureşti
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Arad, Caraş-Severin, Dolj, Sibiu, Bihor, Braşov, Argeş, Ialomiţa, Giurgiu, Dâmboviţa, Buzău, Prahova, Cluj, Ilfov şi municipiul Bucureşti
 9. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Companiei Naționale ”Romarm” S.A și filialelor sale

10.HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați precum și declararea lui ca bun de interes public național

11.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020

12.HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi modificarea și completarea unor acte normative în domeniul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

13.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Cîrstea Corneliu

14.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Duţă Maria-Mihaela

15.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Morar Nicolae-Marcel

16.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Petcu Mădălina-Rozalia

17.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Cîrstea Corneliu

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, precum și a Listei unităţilor sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave

19.HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

20.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov – 2

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naționale “Aeroporturi București” –S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

23.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie vehicule de luptă blindate pentru subunităţi de operaţii speciale”

24.HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare în vederea aplicării unitare a normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Necesitatea redeschiderii a apelului de proiecte “Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pentru acțiuni de tip B – Crearea unor capabilități medicale mobile/ formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19/ spitale modulare/ containere de logistică medicală, în cadrul POIM
 3. MEMORANDUM cu tema: Finanțarea în cadrul POIM a proiectului „Reabilitatea sistemului de termoficare a Municipiului București”
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Tunisiană
 5. MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind majorarea împrumutului contractat prin Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2014

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Lansarea apelului de proiecte POC privind achiziționarea de către autoritățile publice locale, unitățile școlare sau inspectoratele școlare de echipamente din domeniul tehnologiei informației – IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice

VII.       RAPOARTE

 1. RAPORT privind activitatea de audit public intern din România pentru anul 2019

VIII.    INFORMĂRI

 1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here