Acasă Info Local AEP anunță începerea perioadei electorale pentru alegerea Președintelui României

AEP anunță începerea perioadei electorale pentru alegerea Președintelui României

DISTRIBUIȚI

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că astăzi, 28 august 2019, începe perioada electorală pentru alegerea Președintelui României, aceasta urmând a se încheia după publicarea rezultatului scrutinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.
La alegerile prezidențiale din acest an, programate în data de 10 noiembrie 2019 (primul tur) și 24 noiembrie (turul al doilea), se vor aplica, în premieră, o serie de modificări legislative menite să faciliteze exercitarea dreptului de vot de către cetățenii români din străinătate și să confere procesului electoral mai multă transparență și acuratețe.
Astfel, pentru cetățenii români din străinătate, legislația electorală care reglementează alegerile prezidențiale din acest an a introdus următoarele facilități:
Posibilitatea de a vota prin corespondență, evitând astfel aglomerația și cozile de la secțiile de votare, dar și costul deplasărilor. Alegătorii care optează pentru acest tip de vot trebuie să se înregistreze online pe portalul www.votstrainatate.ro.
Posibilitatea de a vota la o secție de votare mai aproape de casă, înregistrându-se online cu această opțiune pe portalul www.votstrainatate.ro. Dacă s-au înregistrat cu această opțiune cel puțin 100 de cetățeni din aceeași localitate sau grup de localități, pentru aceștia va fi înființată o secție de votare.
Posibilitatea de a vota la secțiile de votare din străinătate pe durata a 3 zile pentru fiecare tur de scrutin. Votarea se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12,00 şi se încheie la ora locală 21,00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00. În fiecare dintre cele trei zile, legea prevede posibilitatea prelungirii votării până la ora 23,59 pentru alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare.
O altă noutate introdusă la alegerile prezidențiale din acest an o constituie utilizarea, în toate secțiile de votare din țară și din străinătate, a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care constituie o garanție a corectitudinii și transparenței procesului electoral.
În ceea ce privește campania electorală, menționăm că, pentru prima dată la un scrutin prezidențial, aceasta va fi finanțată de la bugetul de stat, controlul și rambursarea cheltuielilor fiind efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă în baza Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tot astăzi, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buică, a lansat un apel către cetățenii români interesați să se implice în alegerile prezidențiale din acest an, recomandându-le să se alăture echipei AEP în calitate de experți electorali.
„Odată intrați în Corpul experților electorali, cetățenii au șansa de a participa la tragerile la sorți pentru toate alegerile și, din poziția lor de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau de locțiitori ai acestora, au posibilitatea de a contribui nemijlocit la derularea unor procese electorale corecte și transparente”, a afirmat președintele Autorității.
Până cel mai târziu la data de 27 octombrie 2019, AEP va desemna, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora pentru alegerea Președintelui României din 10 noiembrie 2019.

Exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia prezintă și avantaje pecuniare.

Astfel, în perioada funcționării birourilor electorale ale secțiilor de votare care se vor constitui pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora vor primi pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 de lei (pentru maximum 5 zile în primul tur și 3 zile în turul al doilea).
Persoanele interesate să acceadă în Corpul experților electorali pot trimite cereri de admitere, însoțite de copii ale actelor de identitate și copii ale documentelor care atestă studiile, la adresa de e-mail expert@roaep.ro sau la structurile teritoriale ale AEP.
Cei care nu mai doresc să facă parte din Corpul experților electorali trebuie să solicite în scris Autorității Electorale Permanente retragerea din Corpul experților electorali, în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale, printr-o cerere însoțită de copia actului de identitate.
Facem mențiunea că, în cazul alegerilor prezidențiale din acest an, perioada electorală începe în data de 28 august 2019.
Persoanele care, din motive întemeiate, nu pot îndeplini funcția de președinte al biroului electoral al unei secții de votare sau de locțiitor al acestuia la acest scrutin, trebuie să solicite în scris Autorității Electorale Permanente suspendarea din Corpul experților electorali pe durata alegerilor, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor.
Precizăm că cererile de suspendare și de retragere trebuie semnate olograf și transmise prin e-mail la adresele structurilor teritoriale ale AEP sau depuse la sediul acestora.
Modelele cererilor de admitere, suspendare și retragere din Corpul experților electorali se regăsesc la adresa https://www.registrulelectoral.ro/sectiunea_publica.
Datele de contact ale structurilor teritoriale ale AEP se regăsesc la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/filiale.
Mai multe informații privind Corpul experților electoral se regăsesc pe site-ul www.roaep.ro la adresa http://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here