Acasă Info Local ANUNȚ

ANUNȚ

DISTRIBUIȚI

ANUNȚ PUBLICITAR UM 01802

            Ministerul Apărării Naționale, prin U.M. 01802, cu sediul în str. Drumul Armatei, nr. 15, loc. Căciulați, com. Moara Vlăsiei, județ Ilfov, tel. 021.315.98.95, fax 021.315.8647, cod fiscal 36082729, e-mail um01802@roaf.ro, cont trezorerie RO30TREZ4215005XXX010326, deschis la Trezoreria Ilfov, organizează licitație publică în vederea închirierii unui spațiu compus din două camere în suprafață totală de 61,5mp din clădirea situată în cazarma 2770 Moara Vlăsiei, U.M. 01802, aparține domeniului public al Statului, aflat în administrarea U.M. 01802 conform H.G.1093/31.08.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

Licitația are loc în ziua de 08.06.2023 ora 11:00, la sediul U.M. 01802, din str. Drumul Armatei, nr. 15, loc. Căciulați, com. Moara Vlăsiei, județ Ilfov.

În cazul în care nu se depun cel puțin două oferte valabile, procedura se va anula. În această situație licitația se va repeta în ziua de 15.06.2023, ora 11:00, la aceeași adresă.

Condițiile privind participarea și adjudecarea sunt cuprinse în caietul de sarcini care se achiziționează de la sediul U.M. 01802, începând cu ziua de 22.03.2023, contra sumei de 20 lei, care se depune la casieria unității militare.

Ofertele împreună cu celelalte documente se depun la registratura unității militare, până la data de 08.06.2023 ora 09:00, indicate în anunțul publicitar, în două exemplare, redactate în limba română.

Garanția de participare se exprimă în lei și se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original, prin virament bancar sau prin depunere în numerar la casieria unității militare, până la data și ora depunerii ofertei.

Informații suplimentare se obțin de la unitatea militară sau la telefon 0727.311.218, persoană de contact Albeanu Brândușa, Secție financiar-contabilă.

Căi de atac: la instanța competentă, în termen potrivit legii.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, nr. 49/15.03.2023.

2 COMENTARII

  1. […] ANUNȚ PUBLICITAR UM 01802             Ministerul Apărării Naționale, prin U.M. 01802, cu sediul în str. Drumul Armatei, nr. 15, loc. Căciulați, com. Moara Vlăsiei, județ Ilfov, tel. 021.315.98.95, fax 021.315.8647, cod fiscal 36082729, e-mail [email protected], cont trezorerie RO30TREZ4215005XXX010326, deschis la Trezoreria Ilfov, organizează licitație publică în vederea închirierii unui spațiu compus din două camere în […] Citeste mai mult […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here