Acasă Anunturi ANUNŢ – ACHIZIŢIE

ANUNŢ – ACHIZIŢIE

DISTRIBUIȚI

ANUNŢ – ACHIZIŢIE

prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov

În atenţia operatorilor economici interesaţi:

 

  1. Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în strada Gheorghe Manu nr. 18, sector 1, București, CP: 010446;
  2. Obiectivul: Achiziție prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov;
  3. Fondurile necesare pentru:
   • Achiziție prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, sunt cuprinse in Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017, a Județului Ilfov – Consiliul Județean , Cap. 51.02.71 – AUTORITĂȚI EXECUTIVE, Cap. C – Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii, poz. 24 – Achizitie clădire de birouri pentru sediul Consiliul Județean Ilfov
  4. Codul CPV: 70121200-7 Servicii de achiziţionare de imobile (rev. 2);
  5. Valoarea estimativă fără T.V.A.: 23.323.830,00 lei fără TVA;
  6. Mod de achiziție: Prin LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ – Județul Ilfov – Consiliul Județean, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează un imobil situat în municipiul București prin „Licitație publică deschisă” prin intermediul site-ului propriu.
  7. Documentație ataşată:– Caiet de Sarcini, Fișa de Date a Achiziției, Formulare și Proiectul de Contract.
   • Documentaţia de achiziţie publică în format letric (Caiet de Sarcini, Fișa de Date a Achiziției, Formulare și Proiectul de Contract) se poate ridica de la sediul Consiliului Judeţean Ilfov – Direcţia Investiţii, Biroul de Achiziţii din strada Gh. Manu, nr 18, sector 1, până la data de 24.09.2017.
  8. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
  9. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 18.10.2017, ora: 12:00.
  10. Data limită pentru solicitări de clarificări este 13.10.2017. Solicitările se pot depune în oricare dintre formele: Fizic – la sediul Registraturii Generale a Județului Ilfov – Consiliul Județean din strada Gheorghe Manu nr. 18, sector 1, București, electronic – prin fax, la numerele: 021.212.56.99, 021.212.75.34, sau pe e-mail, la adresa: serv_investiții@cjilfov.ro. Solicitările de clarificări vor avea menționat obiectul achiziției: Achiziție prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov.
  11. Garanția de participare la licitația publică deschisă este în valoare de 50.000,00 lei, se va constitui în conformitate cu prevederile Fișei de Date a Achiziției, Cap. III.1.1.a) Garantie de participare și se va prezenta în conformitate cu prevederile Fișei de Date a Achiziției, Cap. IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei, al solicitărilor de clarificări, depunerea și deschiderea ofertelor, finalizare procedură – pct. 6. Modul de prezentare a ofertei (la depunere):
  12. Adresa la care se transmit ofertele:
   • Ofertele se vor prezenta la Registratura Generală a Consiliului Județean Ilfov, strada Gheorghe Manu nr. 18, sector 1, București, CP: 010446 până la data și ora limită de depunere a ofertelor;
  13. Obiective pe care trebuie să le conţină oferta:
   • Ofertele vor fi întocmite cu respectarea precizărilor din Fișa de Date a Achiziției și din Caietul de Sarcini anexate

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here