Acasă Economie Atenție la CASS în 2018!

Atenție la CASS în 2018!

DISTRIBUIȚI

Persoanele care sunt şi salariaţi, dar obţin şi venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime pe economie din activităţi independente, din chirii, din dividende, din acţiuni, obligaţiuni şi din agricultură nu mai datorează anul viitor contribuţie la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Legislaţia fiscală modificată în mod repetat anul acesta bulversează nu doar societăţile, ci şi persoanele fizice care obţin venituri din mai multe surse. Sistemul de plată a contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate (CASS) s-a schimbat din nou anul acesta, prin OUG nr. 79/2017 care a modificat, din nou, Codul fiscal. Sunt avantajaţi cei care au venituri destul de mari, pentru că vor plăti la stat la nivelul salariului minim pe economie, după cum vom explica mai jos.

Din februarie 2017, persoanele care obţin venituri din dividende nu datorează CASS la stat dacă deţin şi calitatea de salariaţi, pentru că se consideră asiguraţi în sistemul public de sănătate şi achită contribuţia respectivă din venitul salarial. Persoanele care sunt şi salariate şi care obţin şi venituri din activităţi independente, din drepturi de autor, din cedarea folosinţei bunurilor (din chirii) sau din dividende vor plăti din 2018 contribuţie la CASS atât pentru veniturile din salarii (10%), cât şi pentru cele din alte venituri. Potrivit articolului 155 din Codul fiscal, modificat prin OUG nr. 79, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii: venituri din activităţi independente; venituri din asocierea cu o persoană juridică; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din investiţii; venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; venituri din alte surse, în afara celor din salarii. Dacă aceste persoane sunt şi salariate, atunci ele plătesc contribuţia la CASS şi din salarii.

La articolul 174 din Codul fiscal se prevede că CASS datorată de persoanele care obţin venituri din categoriile de mai sus ”se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru”.

Datorează contribuţia la Sănătate persoanele care obţin venituri mai mari de 12 salarii minime brute pe ţară, din sursele enumerate mai sus, însă legiuitorul nu a precizat la care salariu minim se face referire, cel de anul acesta sau cel valabil în 2018. Unii specialişti spun că fiind vorba de veniturile realizate în 2017 se ia în calcul salariul minim brut pe economie din 2017, care este de 1.450 de lei. Procentul de contribuţie la CASS va fi de 10%. Dacă se aplică la salariul minim valabil în 2017, atunci acele persoane evidenţiază lunar o contribuţie la Sănătate de 145 de lei şi o plătesc trimestrial. În cazul în care vor apărea modificări de norme metodologice şi se decide aplicarea procentului la nivelul noului salariu minim pe economie valabil din 2018, atunci contribuţia la CASS a celor cu venituri din chirii, dividende, investiţii (acţiuni), din activităţi independente şi altele va fi de 190 de lei pe lună, oricât de mare ar fi venitul realizat efectiv. Practic, aceste categorii de persoane care obţin venituri din cele enumerate mai sus sunt avantajate pentru că plătesc CASS la nivelul salariului minim pe economie.

Potrivit CurierulNational, datorează CASS cei care obţin venituri din chirii, în investiţii, din dividende, din activităţi independente dacă acele venituri anuale sunt mai mari de 17.400 de lei, indiferent de venitul pe care îl obţin şi din salarii. Persoanele fizice care realizează venituri din cele enumerate mai sus depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie (inclusiv) a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, se arată în OUG nr. 79/2017, la articolul 170.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here