Acasă Politic Ce a aprobat Guvernul în ședința din 28 iunie 2018

Ce a aprobat Guvernul în ședința din 28 iunie 2018

DISTRIBUIȚI
Premierul Viorica Dancila conduce prima sedinta de guvern, luni, 29 ianuarie 2018, la Palatul Victoria din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru aderarea la Protocolul adițional la Convenția cu privire la contractul de transport rutier internațional de mărfuri (CMR) privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008 şi intrat în vigoare la 5 iunie 2011
 3. PROIECT DE LEGE privind gestionarea siturilor potențial contaminate şi a celor contaminate
 4. PROIECT DE LEGE privind societățile mutuale de asigurare

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului
 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale
 4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
 5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiţii de siguranţă a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării şi securității
 7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență și pentru modificare și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
 9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind inființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

 

III.          HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătății şi pentru prorogarea unor termene
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1401/2009 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare
 3. HOTĂRÂRE privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel naţional a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
 4. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
 9. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finantelor Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

10.HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale-Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în administrarea Inspecției Muncii-Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș

11.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2671, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparație linie CF Valea Florilor – Boju, fir I, km 464+687,09 – km 472+747,08 (inclusiv Linia III directă din stația CF Valea Florilor)”

13.HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever – judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeş, Vințu de Jos – judeţul Alba

15.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coşlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea şi Șibot – judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș şi Simeria – judeţul Hunedoara

16.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coşlariu – Sighișoara şi Coşlariu – Simeria”

17.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuți-Prut, km 106+650-km 142+250”

18.HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază

19.HOTĂRÂRI privind rechemarea/numirea unor consuli generali

20.HOTĂRÂRI pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

21.HOTĂRÂRI pentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile

22.HOTĂRÂRI privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Biroul pentru Relaţii cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, în cadrul următoarei ședințe comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova
 4. MEMORANDUM cu tema: Afilierea CNTEE Transelectrica SA la Centrul de Coordonare a Securității la nivel Regional (CCSR) TSCNET Services GmbH
 5. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părții române în Comisia interguvernamentală româno-belarusă de colaborare economică
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului sau examenului pentru ocupare posturi vacante în Ministerul Sănătății şi direcțiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti
 7. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea, prin concurs, a 3 posturi vacante de conducere în cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă-DLAF
 8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuării studiului economic al României
 9. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Caracal, județul Olt, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat în municipiul Caracal, str. Cuza Vodă nr. 16, jud. Olt, din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, pentru funcționarea unei policlinici militare, precum și declararea acestuia din bun de interes public local în bun de interes public național

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind Raportul Naţional Voluntar al României din 2018 (”Transformarea spre o Românie durabilă şi rezilientă”), care va fi prezentat la Forumul Politic la Nivel Înalt prin Dezvoltarea Durabilă, 9-18 iulie 2018, sediul ONU, New York
 3. NOTĂ privind stadiul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeană împotriva României.

 

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru proiectul de lege privind instituirea zilei de 11 iunie Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 107/2018; L316/2018) – nr. DPSG 1204/25.06.2018
 3. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 316/2018) nr. DPSG 1205/25.06.2018
 4. Punct de vedere al Guvernului pentru propunerea legislativă privind întreținerea animalelor de serviciu scoase din funcțiune și care au aparținut instituțiilor și structurilor publice din România (Bp.103/2018, L 324/2018) nr. DPSG 1206/25.06.2018
 5. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind proiectul de lege pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului local Galați, provenit dintr-o inițiativă legislativă (Bp. 80/2018, Plx. 379/2018) – nr. DPSG 1209/25.06.2018
 6. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate (Bp. 528/2017, Plx. 194/2018) – nr. DPSG 1210/25.06.2018
 7. Punct de vedele al Guvernului cu privire la propunerea legislativă intitulată „Lege Anti-birocraţie” (Bp. 607/2017, Plx. 275/2018) – nr. DPSG 1211/25.06.2018
 8. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică (Bp.17/2018, Plx. 339/2018) – nr. DPSG 1212/25.06.2018
 9. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 314/2018) – nr. DPSG 1213/25.06.2018
 10. Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă intitulată „Legea antreprenorului social” (Bp. 167/2014, Plx. 547/2014) – nr. DPSG 1214/25.06.2018

10.Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă referitor la proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Direcţia Apelor Argeş – Vedea Piteşti în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 667/2017, Plx. 304/2018) – nr. DPSG 1215/25.06.2018

11.Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (Bp. 680/2017, Plx. 344/2018) – nr. DPSG 1216/25.06.2018

12.Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Bp. 65/2018) – nr. DPSG 1217/25.06.2018.

13.Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru completarea art. 287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (Bp.235/2018) – nr. DPSG 1218/25.06.2018

14.Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Bp. 223/2018) – nr.DPSG 1219/25.06.2018.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here