Acasă Politic Ce acte normative a adoptat Guvernul la 14 mai 2019

Ce acte normative a adoptat Guvernul la 14 mai 2019

DISTRIBUIȚI
 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a altor acte normative
 3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare a Ministerului Economiei pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ”Prof.dr.G.K. Constantinescu”
 3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrat sub nr. MFP 34391
 4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
 6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Cordăreni, judeţul Botoşani
 7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2019
 8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia
 9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 10. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai obiectivului de investiții ”Spital regional de urgență Iași”

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ”CUPRU MIN” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național între ”Pasaj subteran pe DJ 602 Centura București Domnești”, pe raza municipiului București – sectorul 6 al localităților Domnești-Bragadiru și Clinceni din județul Ilfov

III.         MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei prealabile „Implementarea şi aplicarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap”
 2. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională a îndeplinirii condiţiei favorizante ”Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR) şi măsuri necesare îndeplinirii acesteia
 3. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante „Plan naţional sau regional privind banda largă”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)
 4. MEMORANDUM cu tema: Panul anual 2019 al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid)
 1. INFORMĂRI

INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum şi pentru referendumul naţional din data de 26 mai 2019- 13 mai 2019

 1.    PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
 3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
 4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare
 5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here