Acasă Politic Comisia Europeană – noi propuneri menite să stopeze defrișările

Comisia Europeană – noi propuneri menite să stopeze defrișările

DISTRIBUIȚI

Comisia Europeaă a adoptat trei noi inițiative care sunt necesare pentru a transpune în practică angajamentele asumate în cadrul Pactului verde european. Comisia propune noi norme menite să stopeze defrișările de care UE este răspunzătoare, precum și noi norme menite să faciliteze transferurile de deșeuri în interiorul UE pentru a promova economia circulară și a combate exporturile de deșeuri ilegale către țări terțe și transferul către acestea a provocărilor în materie de deșeuri. Comisia prezintă, de asemenea, o nouă Strategie privind solul care vizează să asigure refacerea, reziliența și protejarea adecvată a tuturor solurilor europene până în 2050. În propunerile de astăzi, Comisia prezintă instrumentele care permit trecerea la economia circulară, protejarea naturii și ridicarea nivelului standardelor de mediu din Uniunea Europeană și din întreaga lume.

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans: „Pentru a câștiga lupta purtată la nivel mondial împotriva crizei climatice și a celei legate de biodiversitate, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acționa atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Regulamentul nostru privind defrișările răspunde apelurilor cetățenilor de a reduce la minimum contribuția europeană la defrișări și de a promova consumul durabil. Noile noastre norme care reglementează transferurile de deșeuri vor stimula economia circulară și vor asigura faptul că exporturile de deșeuri nu dăunează mediului sau sănătății umane în altă parte a lumii. Iar datorită strategiei noastre privind solul, acesta se va însănătoși, va fi utilizat în mod durabil și va beneficia de protecția juridică de care are nevoie”.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius: „Dacă ne așteptăm ca partenerii noștri să adopte politici climatice și de mediu mai ambițioase, ar trebui noi înșine să punem capăt exportării poluării și sprijinirii defrișărilor de care suntem răspunzători. Propunerile de regulamente privind defrișările și transferurile de deșeuri pe care le înaintăm sunt cele mai ambițioase eforturi legislative depuse vreodată la nivel mondial pentru a rezolva aceste probleme. Odată cu aceste propuneri, ne asumăm responsabilitatea și ne respectăm angajamentele prin reducerea impactului nostru la nivel mondial asupra poluării și a declinului biodiversității. De asemenea, am prezentat o strategie inovatoare a UE privind solul, cu o agendă politică solidă, care își propune să acorde solului același nivel de protecție ca apei, mediului marin și aerului”.

Comisia propune un nou regulament menit să stopeze defrișările și degradarea pădurilor de care UE este răspunzătoare. Numai în perioada 1990- 2020, lumea a pierdut 420 de milioane de hectare de pădure – o suprafață mai mare decât cea a Uniunii Europene. Noile norme propuse ar garanta că produsele pe care cetățenii UE le cumpără, le utilizează și le consumă pe piața UE nu contribuie la defrișările și la degradarea pădurilor la nivel mondial. Principalul factor care contribuie la aceste procese este extinderea terenurilor agricole, în scopul producerii unor materii prime (soia, carne de vită, ulei de palmier, lemn, cacao și cafea) și a unora dintre produsele derivate ale acestora.

Regulamentul stabilește norme privind obligația de diligență pe care trebuie să le respecte întreprinderile care doresc să introducă pe piața UE aceste materii prime, în vederea asigurării faptului că pe piața UE sunt autorizate numai produsele legale și care nu contribuie la defrișări. Comisia va utiliza un sistem de evaluare comparativă pentru a analiza țările și nivelul lor de risc de defrișări și de degradare a pădurilor generat de materiile prime care intră sub incidența regulamentului.

Comisia va intensifica dialogul cu alte țări mari consumatoare și se va implica la nivel multilateral pentru unirea eforturilor. Prin promovarea consumului de produse care nu contribuie la defrișări și prin reducerea impactului UE asupra defrișărilor și a degradării pădurilor la nivel mondial, se preconizează că noile norme vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră și declinul biodiversității. În fine, combaterea defrișărilor și a degradării pădurilor va avea impacturi pozitive asupra comunităților locale, inclusiv asupra celor mai vulnerabile persoane, cum ar fi populațiile

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here