Acasă Economie Comunitățile rurale au un rol esențial în dezvoltarea locală, regională și a...

Comunitățile rurale au un rol esențial în dezvoltarea locală, regională și a UE

DISTRIBUIȚI

Problemele cauzate de prezența carnivorelor mari – un subiect important în creionarea viziunii pe termen lung a comunităților rurale

În cadrul celei de-a 148-a sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor, mai multe avize care au în vedere creșterea rezilienței comunităților au fost supuse dezbaterii membrilor comisiei.

Datorită caracterului preponderent rural al județului Harghita o viziune pe termen lung în privința zonelor rurale este esențială, în acest sens, Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, a formulat o serie de amendamente, subliniind „Printre amendamentele mele menționez câțiva termeni și subiecte complementare precum promovarea diversității bioculturale a zonelor rurale, accesul autorităților locale și regionale la instrumentele financiare ale UE, promovarea gastronomiei rurale ca și componentă a turismului local, ca un exemplu de bune practici- #2022AnulGastronomic în județul Harghita, precum și sprijinirea educației  pentru elevii din mediul rural astfel încât să fie reduse discrepanțele dintre aceștia și mediul urban”.

Totodată, pentru dezvoltarea economiei locale și crearea de locuri de muncă în vederea opririi exodului tinerilor și a forței de muncă calificate, Borboly Csaba propune crearea unor sinergii între agricultură, producție și comerț.

O altă problemă care nu și-a găsit încă o rezolvare și care impune acordarea unei autonomii autorităților locale și regionale este prezența carnivorelor mari în mediul rural ceea ce provoacă pagube însemnate atât culturilor cât și gospodăriilor, în acest sens Borboly Csaba subliniind importanța implicării factorilor cheie în găsirea unor soluții viabile.

Trebuie să conservăm biodiversitatea pentru că pe termen lung afectează stabilitatea economică și bunăstarea comunităților locale.

De aceea, ieri, în cadrul sesiunii plenare a CoR, ca amendament la inițiativa Pollinators, Borboly Csaba a subliniat importanța stabilirii unui rol clar pentru autoritățile naționale, locale și regionale în stoparea declinului insectelor polenizatoare, prin stabilirea unui plan de acțiune. ”Este important să monitorizăm evoluția insectelor polenizatoare, pentru a observa din timp efectele măsurilor implementate, a riscurilor existente și a efectelor pe termen lung, pentru că, și în județul Harghita, foarte multe familii au ca activitate principală creșterea albinelor și în fiecare an se confruntă cu o serie de probleme pentru care au nevoie de măsuri și acțiuni concrete. Ca atare, toate statele membre trebuie să stabilească ținte cantitative și măsuri pentru a implementa programe de monitorizare la nivel local a polenizatorilor, pentru a reduce impactul negativ al declinului acestora asupra economiei și bunăstării sociale”.

Un alt subiect pentru care au fost formulate amendamente este cel legat de transportul rutier cu zero emisii și utilizarea unor combustibili alternativi în perspectiva tranziției către o economie verde.

”Comisia ia în considerare toți factorii care contribuie la un progres eficient din punct de vedere al costurilor către neutralitatea climatică până în 2050. Și acest lucru va avea impact asupra consumatorilor, progresului în dialogul social, precum și aspectelor care să faciliteze în continuare o tranziție viabilă din punct de vedere economic și echitabil, din punct de vedere social, inclusiv a consumatorilor grupurilor vulnerabile, către mobilitate rutieră cu zero emisii. Este necesară așadar o cooperare și consultare pentru a stabili cadre și politic comune pentru ca această tranziție să fie coerentă și să asigure reziliența comunităților vulnerabile”.

Cea de-a doua zi a Sesiunii Plenare a CoR i-a oferit oportunitatea lui Borboly Csaba, în calitate de raportor privind Agenda pentru Competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței, de a prezenta impactul obținut, acesta apreciind că ”una din prioritățile politicii CoR pentru perioada 2020-2025 este implementarea Pilonului European al Drepturilor Sociale ca instrument de redresare socio-economică a Uniunii Europene. Agenda pentru competențe are un rol esențial mai ales în ceea ce privește recalificarea și dezvoltarea competențelor profesionale ca bază a creării de locuri de muncă și a bunăstării sociale. Dar pentru a dezvolta o strategie educațională și implicit de ocupare a forței de muncă este necesară luarea în calcul a diferențelor majore existente atât între statele membre UE cât și la nivel regional. Prin urmare, trebuie să susținem dezvoltarea infrastructurii educaționale în regiunile mai puțin dezvoltate și să ne concentrăm mai mult la nivel regional atunci când evaluăm progresul implementării noii agende pentru competențe și a politicii de cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale VET”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here