Acasă Info Local Dacă ai Bacu, te poți face polițist

Dacă ai Bacu, te poți face polițist

DISTRIBUIȚI

politia-romana-655x360Nu strică o pensie specială după 20 de ani de activitate

Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov informează candidații cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a se putea înscrie la concursurile organizate de Poliția Română. Participanții la concurs/examen trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
    c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
    k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ”nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”; l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special. m) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; n) să dețină permis de conducere categoria ”B”.

Nu pot fi reîncadrate din sursă externă ca polițiști persoanele care au avut această calitate, dacă:

  1. a) au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 lit. c), h), i) și k) din Legea nr. 360/ 2002, cu modificările și completările ulterioare;
  2. b) au fost trecute în rezervă în condițiile art. 85 lit. d), i), j), k) și ale art. 87 din Legea nr. 80/ 1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

Atenție! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

Desfășurarea concursului (probele de concurs):

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos: a) Evaluarea performanţei fizice, care se va susține utilizându-se baze sportive corespunzătoare;
b) Test scris, de tip grilă; c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).

Înscrierile se vor face la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov în perioada 4 – 8 aprilie a.c., între orele 8.30 – 15.30.

Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliție comunale. De asemenea, mai multe detalii privind calendarul întregii activități, tematica și bibliografia, precum și alte date de interes pot fi accesate pe pagina de internet a Poliției Române, la secțiunea Carieră, precum și la avizierul și pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here