Acasă Anchete Doi consilieri de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov reținuți

Doi consilieri de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov reținuți

DISTRIBUIȚI

O anchetă a DIICOT a condus la reținerea a doi consilieri superiori de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov (AJFPI).

La 21 martie 2018 procurorii DIICOT au dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpatelor Stela Stan și Daniela Liliana Zamfirescu, pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi favorizarea făptuitorului.

Între 12 ianuarie și 22 mai 2015, cele două, consilieri superiori, suspectul F. C., șef serviciu și suspectul B. E. C., șef administrație adjunct, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov – Activitatea de Inspecție Fiscală Contribuabili Mijlocii, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu intenție, au efectuat cu încălcarea legii inspecția fiscală finalizată printr-un raport neinvestigând, neconstatând și nesancționând fiscal toate actele și faptele rezultate din activitatea companiei MERT SA supus inspecției, de care aveau cunoștință la momentul demarării inspecției fiscale și care atestau existența mecanismul evazionist inițiat și constituit de inculpații Marinică Bozdoro și George Cătălin Ristea și pus la dispoziția SC MERT SA în vederea efectuării de importuri subevaluate și a sustragerii de la plata TVA concomitent cu crearea unui folos necuvenit în beneficiul acestei societăți dar și în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a acesteia.

Deși ar fi trebuit să constate nereguli sau ilegalități săvârșite de reprezentanții legali ai MERT SA în relațiile comerciale cu doi furnizori (așa cum rezultau din dosarul fiscal), organele de inspecție fiscală au stabilit în sarcina contribuabilului, prin raportul de inspecție fiscală care a vizat perioada 2010 – 2014, o o TVA și un impozit pe profit 271.181 lei la care s-au adăugat dobânzi și penalități de întârziere 69.523 lei, doar în legătură cu efectuarea unor cheltuieli aferente achiziției și exploatării unor autoturisme aflate în proprietatea contribuabilului.

Prin urmare, echipa de inspecţie fiscală a acordat nelegal contribuabilului SC MERT SA drept de deducere pentru TVA aferentă achiziţiilor de bunuri efectuate de pe piaţa internă (printre care și pentru achizițiile efectuate de la cei doi furnizori susmenționați), limitându-se la a preciza în cuprinsul raportului de inspecţie fiscală că pentru analiza TVA s-au verificat, prin sondaj, documentele primare care au stat la baza întocmirii documentelor centralizatoare privind evidenţa TVA, respectiv jurnalele de cumpărări şi jurnalele de vânzări.

Astfel, inspecția fiscală a avut un caracter pur formal limitându-se doar la verificarea îndeplinirii condițiilor de formă a documentelor care au stat la baza operațiunilor comerciale.

Echipa de inspecție fiscală era obligată să constate și să investigheze toate actele și faptele rezultate din activitatea contribuabilului supus inspecției ca urmare a derulării relațiilor comerciale cu SC SANFERO INSTAL SRL și SC CRIS INSTAL COM SRL, să analizeze și să evalueze informațiile fiscale aflate în dosarul fiscal din care rezultau date certe privind un mecanism evazionist în care era implicat și contribuabilul MERT SA suspectat de efectuarea de importuri subevaluate, indirecte, prin intermediul celor două societăți și, în consecință, să stabilească în mod corect baza de impunere a diferenței de TVA datorate în plus față de creanța fiscală declarată de contribuabil la momentul inspecției fiscale și să stabilească obligațiile de plată și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora.

Mai mult, deși Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a indicat o posibilă situaţie de deducere eronată a TVA în sumă de 399.667 lei aferentă unor achiziţii de echipamente şi utilaje industriale care nu au fost utilizate de societate pentru desfăşurarea de operaţiuni taxabile şi obţinerii de venituri precum și existența unor achiziții de la furnizori interni de mărfuri de acelaşi gen cu produse achiziţionate direct de societatea verificată de la furnizorii externi, respective biscuiţi, napolitane, ciocolată, măsline, detergenţi, săpun, șerveţele etc. (cu alte cuvinte indicii privind existența lanțului de aprovizionare fraudulos descris mai sus), în cuprinsul raportului de inspecție fiscală echipa de inspecție fiscală nu a analizat, verificat și valorificat aceste informații și nu a indicat tratamentul fiscal aplicabil operațiunilor pe care SC MERT SA le-a înregistrat, acestea influențând baza de impozitare pentru TVA și impozit pe profit, cu consecința prejudicierii bugetului de stat.

 

Cum a fost ajutată compania MERT SA din Afumați

 

De asemenea, din raport rezultă că informațiile cuprinse în procesele verbale întocmite de Direcția Regională a Finanțelor Publice București, cu ocazia controlului operativ desfășurat la societate, precum și documentele elaborate pentru instituirea măsurilor asiguratorii, nu au fost valorificate de inculpate și suspecți până la finalizarea inspecției fiscale.

Din documentele aflate la dosarul fiscal al contribuabilului MERT SA, de care echipa fiscală a avut cunoștință rezulta în mod neechivoc implicarea contribuabilului într-un mecanism de achiziţii de mărfuri din intern, pe un lanţ de societăţi comerciale, mecanism pe care cele două inculpate aveau obligația să-l verifice în vederea stabilirii stării de fapt fiscale și, pe cale de consecință, a impozitelor, taxelor și a altor sume datorate bugetului general consolidat. Inculpatele au încălcat legea, limitându-se să constate că SC SANFERO INSTAL SRL este declarată inactivă din 25 septembrie 2014 și că a fost plătitoare de TVA între 1 ianuarie 2012 și 25 septembrie 2014.

În cazul societății SANFERO INSTAL SRL echipa de inspecție fiscală a avut cunoștință încă de la momentul demarării controlului de faptul că societatea era inactivă fiscal, nu funcționa la sediul declarat precum și de împrejurarea că, în urmă cu câteva luni, a făcut obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală în urma căreia au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în cuantum de 16.081.793 lei fiind sesizate organele de urmărire penală în legătură cu săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală de către reprezentanții acestei societăți. Toate aceste împrejurări erau de natură să justifice demararea unor verificări ample pe lanțul de tranzacționare din care făcea parte această societate cu atât mai mult cu cât această societate a fost principalul furnizor al contribuabilului MERT SA în perioada 2012 – 2013 (cuantumul tranzacțiilor înregistrate între cele două societăți fiind în sumă de 27.495.182 lei aproximativ 6.100.000 de euro) și avea un comportament specific societăților ”fantomă” în perioada vizată.

Au fost înlăturate în mod nejustificat toate constatările realizate de către inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și inspectorii fiscali din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili prin acordarea dreptului de deducere a cheltuielilor pe care MERT SA le-a înregistrat ca urmare a relațiilor comerciale derulate în perioada 2010 – 2013 cu societățile cu comportament fiscal inadecvat SANFERO INSTAL SRL și SC CRIS INSTAL COM SRL.

Deși, inspectorii antifraudă au stabilit un prejudiciu de 8.869.414 lei în sarcina suspectei MERT SA, ca urmare a efectuării inspecției fiscale cu încălcarea prevederilor legale, nu a mai fost emisă decizia de impunere pentru suma menționată care, potrivit dispozițiilor legale constituia titlu de creanță pentru obligații certe în baza căruia s-ar fi emis măsuri asiguratorii, cu consecință încălcării intereselor statului prin necolectarea creanțelor fiscale datorate de suspectă la bugetul de stat concomitent cu crearea unui folos necuvenit în beneficiul acestei societăți.

O altă consecință a efectuării inspecției fiscale a constituit-o și ridicarea de către instanța de contencios administrativ a măsurilor asiguratorii dispuse de către inspectorii antifraudă fiscală pentru recuperarea prejudiciului susmenționat.

Mai mult, inculpatele și suspecții nu au sesizat organele de urmărire penală, ceea ce a constituit un veritabil ajutor dat MERT SA în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală de către organele de urmărire penală atât a contribuabilului și reprezentanților săi legali cât și a persoanelor care în fapt și/sau în drept controlau societățile comerciale implicate în mecanismul evazionist, respectiv inculpații Bozdoro Marinică și Ristea George Cătălin precum și suspecții F. C. M. și R. T. T.

În cursul zilei de 23 martie, inculpatele au fost prezentate Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate- Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here