Acasă Anunturi Finalizarea proiectului cu finanţare nerambursabilă ”Desfășurarea în bune condiții a serviciului public...

Finalizarea proiectului cu finanţare nerambursabilă ”Desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație în mediul online pentru anul școlar 2020- 2021 la Școala Gimnazială nr. 1 din Orașul Pantelimon, județul Ilfov”

DISTRIBUIȚI

PANTELIMON, 24.11.2022

 

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Pantelimon anunţă finalizarea activităţilor derulate în cadrul proiectului „Desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație în mediul online pentru anul școlar 2020- 2021 la Școala Gimnazială nr. 1 din Orașul Pantelimon, judetul Ilfov”, cod SMIS 145013.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, esănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

UAT Pantelimon anunță că toate obiectivele proiectului au fost îndeplinite.

Scopul general al proiectului l-a constituit asigurarea accesului la educație online al elevilor de la Școala Gimnazială nr.1 Pantelimon, oraș Pantelimon, județul Ilfov, prin achiziționarea de tablete și echipamente/dispozitive electronice necesare activității didactice. Astfel, s-a asigurat accesul elevilor la educație continuă în condiții de siguranță, calitate și atractivitate, fiind astfel redus abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii.

Rezultatele finale înregistrate în urma implementării proiectului au vizat achiziționarea următoarelor echipamente IT:

– Tablete uz școlar cu acces la internet (abonament) – 1500 buc

– Camere web – 55 buc

– Camera web videoconferință – 2 buc

– Tablă interactivă – 55 buc

– Laptop – 155 buc

Valoarea totală a proiectului a fost de 3,427,094.05 lei, din care contribuția UE a reprezentat: 2,710,070.44 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Eruopean de Dezvoltare Regională.

Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa Primăriei Oraşului Pantelimon, Str. Sfântul Gheorghe, Nr. 32, Oraşul Pantelimon, jud. Ilfov, persoană de contact: DANIELA ALEXANDRA DAN – Responsabil proiect, Tel: 021.301.70.98, Fax: 021.350.24.42, E-mail: investitii@primariapantelimon.ro.

”Competitivi împreună!”

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here