Acasă Politic FUNCȚIONARII PUBLICI TREBUIE SĂ ȘTIE

FUNCȚIONARII PUBLICI TREBUIE SĂ ȘTIE

DISTRIBUIȚI

confidentialIntrată în vigoare în urmă cu 11 ani, Legea privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţii publice şi din alte unităţi care semnalează încălcarea legii este prea puţin cunoscută în rândul beneficiarilor acestei legi. Un funcţionar, de exemplu, a sesizat ziarul Adevărul cu solicitarea de popularizare a legii care vine în sprijinul funcţionarilor care vor să reclame ilegalităţi.

Leacul pentru vindecarea funcţionarilor publici care suferă de teamă pierderii locului de muncă sau alte repercursiuni în cazul sesizării unor ilegalităţi este pe piaţă încă de acum 11 ani. Se numeşte Legea 571/2004 şi reglementează chiar protecţia personalului din instituţiile publice care reclamă nereguli. Actul normativ prevede că funcţionarii publici care reclamă comiterea unor ilegalităţi sunt consideraţi ”avertizori în interes public”, iar ”avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei”. Legea prevede şi categoria de fapte pentru „avertizorii în interes public” pot sesiza ilegalităţi. Funcţionarii pot reclama inclusiv incompetenţa sau neglijenţa colegilor, dar şi partizanatul politic. a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unităţilor prevăzute la art. 2; d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic; g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile; i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie; k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la art. 2; n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public. Legea 571/2004 care îi protejează pe funcţionarii care reclamă ilegalităţi prevede şi persoanele sau instituţiile care trebuie sesizate. Astfel, potrivit actului normativ, „avertizorii în interes public”, pot sesizat şeful ierarhic superior, organele judiciare, comisiile parlamentare şi chiar presa sau organizaţiile neguvernamentale.

Actul normativ reglementează şi modul în care se asigură protecţia „avertizorilor”, care beneficiază de prezumţia de bună-credinţă până la proba contrarie. „În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea”, prevede legea. Acelaşi document prevede că avertizorii în interes public beneficiază din oficiu de prevederile legii privind protecţia martorilor.  – sursa: adevarul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here