Acasă Economie Județul Ilfov a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare socio-economică

Județul Ilfov a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare socio-economică

DISTRIBUIȚI

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, și Tatiana Proskuryakova, manager de țară pentru România și Ungaria în cadrul Băncii Mondiale, au semnat Acordul de asistență tehnică și consultanță pentru Programul de Dezvoltare Regională a Județului Ilfov 2020 -2030.

Marian Petrache: ”Noi, la Ilfov, pentru a ne atinge obiectivele, am considerat că avem nevoie de o viziune, de o strategie și de un proiect asumat. Iar proiectul este creșterea calității vieții. Preocuparea noastră permanentă a fost și este să găsim proiecte majore, să ajutăm la dezvoltarea județului, să sprijinim și să cointeresăm mediul de afaceri din Ilfov. Nu poți vorbi despre dezvoltare sănătoasă, durabilă, fără să ai documente strategice care să stea la baza acesteia”.

Tatiana Proskuryakova: ”Banca Mondială e o insituție care adună cunoștințele de la nivel global. Cred că putem avea impact deosebit asupra dezvoltării. Banca Mondială pune accent pe cooperarea cu autoritățile locale. Este primul proiect cu un consiliu județean”.

Acordul de asistență tehnică și consultanță dintre Consiliul Județean Ilfov și Banca Mondială pentru Programul de Dezvoltare Regională a Județului Ilfov 2020 -2030 cuprinde patru direcții de acțiune:

Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov pentru perioada 2020-2030

Banca Mondială – Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) – va elabora documentul strategic pentru perioada 2020 – 2030 care, printre altele, va urmări să ia în considerare restricțiile existente (de exemplu, limitările bugetare și/sau administrative), să deblocheze sinergiile rezultate din apropierea de București, dar și în raport cu județele limitrofe, să abordeze deficiențele de dezvoltare în unele dintre cele mai sărace zone din județ; să propună zone și modele de dezvoltare economică integrată a județului Ilfov.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Ilfov

Banca va oferi consultanță aplicată echipei ce se ocupă de elaborarea și de armonizarea planului de amenajare a teritoriului județului Ilfov, în conformitate cu cerințele Consiliului Județean Ilfov. Principalele domenii de interes vor fi coordonarea cu strategia de dezvoltare a județului Ilfov, o mai bună coordonare a eforturilor de planificare cu Bucureștiul și cu cele șase sectoare ale sale, precum și cu județele limitrofe Ilfovului, identificarea unor soluții adecvate pentru principalele zone din județul Ilfov care sunt propuse spre a fi dezvoltate, mobilizarea părților interesate și implicarea cetățenilor în procesul de planificare.

Prioritizarea intervențiilor strategice

Banca va oferi sprijin Consiliului Județean Ilfov în vederea elaborării unei liste de intervenții strategice, care ar putea fi întreprinse fie de către Consiliul Județean Ilfov, fie de către alte părți interesate. Echipa de lucru a băncii va propune crearea unor zone de dezvoltare economică integrată în contextul realizării intervențiilor strategice. Lista proiectelor prioritare va lua în considerare documentele strategice și programatice existente și va implica părțile interesate relevante la nivel local, regional și național. Intervențiile strategice vor fi extrase din lista proiectelor prioritare din Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov și din Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Ilfov, dar va fi propusă și o etapizare a intervențiilor. În plus, va fi elaborat un plan de acțiune detaliat, pentru a înțelege mai bine ce este necesar pentru finalizarea acestor intervenții.

Strategia de dezvoltare aplicată pentru zona Măgurele

Banca Mondială – BIRD a pregătit un raport cu scenarii de dezvoltare pentru zona Măgurele, iar județul Ilfov a recepționat studiul de fezabilitate pentru dezvoltarea unui parc științific – Magurele Science Park – în perimetrul platformei de cercetare Măgurele. Strategia va pune accent pe identificarea investițiilor necesare în infrastructură, găsirea celor mai potrivite instrumente de planificare spațială a zonei, precum și politicile care pot încuraja investițiile private.

Costul serviciilor prestate de Bancă Mondială este de 400.000 de euro.

La data de 11 ianuarie 2016 Guvernul României și Banca Mondială au încheiat un memorandum de înțelegere cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administrației publice și sprijinirea reformelor structurale.

Județul Ilfov a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare socio-economică, marcată de planificarea riguroasă a direcțiilor strategice de intervenție și de maximizarea tuturor surselor de finanțare disponibile, atât rambursabile cât și nerambursabile, în vederea implementării cu succes a proiectelor elaborate și aflate în curs de derulare la nivel județean. Dezvoltarea economică a județului Ilfov este confirmată de datele statistice publicate de Institutul Național de Statistică, acestea relevând o creștere constantă și etapizată a nivelului de trai al cetățenilor stabiliți pe teritoriul județului. Conform statisticilor europene, Regiunea București-Ilfov este plasată pe locul 76 dintr-un total de 271 de regiuni europene în ceea ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor raportat la puterea de cumpărare. Datele publicate de Direcția Județeană de Statistică Ilfov indică o rată a șomajului de 0,6% la mijlocul anului 2018, în timp ce salariul mediu net este situat la o valoare de 2.863 lei, acesta fiind peste media națională. Populația județului Ilfov este de aproape 430 000 de persoane, conform raportului INS din luna iulie 2018.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here