Acasă Info Local Măsuri de prevenție în contextul alertei de coronavirus, la nivelul CJ Ilfov

Măsuri de prevenție în contextul alertei de coronavirus, la nivelul CJ Ilfov

DISTRIBUIȚI

Pe fondul creșterii riscului de infectare cu coronavirus, pentru a asigura serviciile pe care CJ Ilfov le oferă cetățenilor, pentru a proteja publicul, dar și angajații instituției, și în urma recomandărilor MAI, conducerea CJ Ilfov a stabilit următoarele măsuri:

 1. Se restricționează toate serviciile de relații cu publicul. Toate documentele necesare desfășurării activității vor fi accesibile online, pe site www.cjilfov.ro sau vor fi trimise prin poștă ori servicii de curierat.  Toate solicitările sunt așteptate pe e-mail, la adresa cjilfov@cjilfov.ro. Încărcarea documentelor sau relații suplimentare se pot obține pe siteul www.cjilfov.ro, în paginile destinate fiecărei direcții de specialitate. De asemenea orice informații pot fi primite la numerele de telefon 021/ 212.56.93, 021/ 212.56.94,  021/ 212.56.95
 2. Curierii externi au de asemenea accesul restricționat în incinta CJ Ilfov.
 3. Asigurarea materialelor igienico-sanitare, dezinfectarea spațiilor comune de cel puțin trei ori pe zi și asigurarea că fiecare persoană care intră în instituție respectă normele de igienă și protecție stabilite.
 4. Angajații vor lucra prin rotație, conform schemelor întocmite de șefii ierarhici și vor veni la serviciu la intervale diferite.
 5. Fiecare angajat va completa un chestionar tipizat referitor la trasabilitatea COVID-19.
 6. Serviciile din subordinea CJ Ilfov vor lua măsuri similare pentru prevenția infecțiilor cu COVID-19, atât pentru personalul propriu, cât și pentru cetățenii interesați.

Măsurile se aplică din 12 martie până la 24 martie, cu posibilitatea de prelungire.

Direcția Investiții

Începând cu 12 martie 2020 orice document care necesită analiză din partea Direcției Investiții (Sesizări, petiții, situații de lucrări, facturi, corespondență etc.) se va transmite online după cum urmează:

 1. Serviciul Administrare Drumuri Județene: drumuri@cjilfov.ro
 2. Serviciul Lucrări Publice: serv_investiții@cjilfov.ro
 3. Serviciul Achiziții Publice: serv_investiții@cjilfov.ro
 4. Biroul Patrimoniu: serv_investiții@cjilfov.ro
 5. Biroul Monitorizare Contracte Asociere: contracteasociere@yahoo.com

Totodată Direcția Investiții va transmite răspunsurile tot on-line în termen legal

 1. Documentele necesare pentru obținerea acordului de utilizare a zonei drumului județean sunt prezentate în documentul anexat.
 2. Toate documentele se vor depune online (scanate) la adresa de e-mail: acord.drumuri@cjilfov.ro
 3. După transmiterea documentației, aceasta va intra în analiză și se pot solicita online clarificări.
 4. În momentul eliberării acordului se va înștiința beneficiarul în vederea achitării tarifului de emitere. Tariful pentru emiterea acordului de drumuri este de 103,4 lei pentru persoane fizice și 112,1 lei pentru persoane juridice și se va achita în contul  RO48TREZ42121160250XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov, Beneficiar: JUDEȚUL ILFOV – CIF 4192545
 5. După achitarea acestuia se va transmite ordinul de plată pentru verificare, iar în momentul încasării tarifului se va elibera acordul în format electronic.

Documente anexate: Acte necesare pentru acord, cerere emitere acord.

 

Direcția Urbanism și Amenajarea Tteritoriului

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) își suspendă activitatea până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii acestei suspendări în funcție de evoluția situației epidemiologice.

În această perioadă nu vor fi înregistrate cereri pentru avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

Cereri pentru emiterea Certificatelor de Urbanism (CU), Autorizațiilor de Construire/Desfiinţare (AC/AD), Avizelor structurii de specialitate pentru CU sau AC/AD, precum și alte solicitări se vor înregistra doar în format electronic la adresa de mail: urbanism@cjilfov.ro. Numarul de înregistrare și cuantumul taxelor aferente solicitărilor înregistrate electronic vor fi comunicate ulterior prin poșta electronică.

 

Direcția Economică

Plata taxelor se va efectua prin virament bancar în următoarele conturi deschise la Trezoreria operativă Ilfov, beneficiar: Județul Ilfov, C.U.I: 4192545.

RO52TREZ42121160203XXXXX- Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (Direcția Urbanism)

RO48TREZ42121160250XXXXX- Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati (Direcția Investiții)

RO70TREZ42121A300530XXXX- Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

RO93TREZ42121300250XXXXX- Alte venituri din proprietate(taxă privind soluționarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă în regim de urgență)

RO58TREZ4215006XXX000266- Disponibil pentru sume de mandat și sume in depozit(garanții de participare la licitații)

RO62TREZ24A510103200103X- Autorități publice și acțiuni externe- Încălzit, iluminat și forță motrică

RO78TREZ24A510103200104X- Autorități publice și acțiuni externe- Apă, canal și salubritate

RO78TREZ24A510103850101X- Autorități publice și acțiuni externe- Autorități executive – Plăți efetuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local. – sursa: Biroul de Presă al CJ Ilfov

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here