Acasă Politic Noi infracțiuni împotriva mediului la nivelul UE

Noi infracțiuni împotriva mediului la nivelul UE

DISTRIBUIȚI

Comisia Europeană a adoptat o propunere de nouă directivă a UE menită să combată infracțiunile împotriva mediului, respectând astfel unul dintre angajamentele esențiale ale Pactului verde european. Propunerea urmărește să sporească eficacitatea protecției mediului, impunând statelor membre obligația de a lua măsuri de drept penal. Aceasta definește noi infracțiuni împotriva mediului, stabilește un nivel minim pentru sancțiuni și consolidează eficacitatea cooperării în materie de asigurare a respectării legii. De asemenea, conform propunerii, statele membre au obligația să ofere sprijin și asistență persoanelor care raportează infracțiuni împotriva mediului și care cooperează în vederea asigurării respectării legii. Această propunere va contribui la protejarea naturii și a resurselor naturale, precum și a sănătății și a bunăstării populației.

Principalele obiective ale propunerii

Propunerea stabilește noi infracțiuni împotriva mediului la nivelul UE, printre care comerțul ilegal cu lemn, reciclarea ilegală a navelor sau captarea ilegală a apei. În plus, propunerea clarifică definițiile existente ale infracțiunilor împotriva mediului, oferind astfel o mai mare securitate juridică.

Comisia propune stabilirea unui numitor comun minim al sancțiunilor pentru infracțiunile împotriva mediului. În cazul în care infracțiunea cauzează sau poate cauza decesul sau vătămarea gravă a unei persoane, statele membre trebuie să prevadă cel puțin pedeapsa cu închisoarea de până la zece ani. Proiectul de directivă propune totodată sancțiuni suplimentare, inclusiv refacerea naturii, excluderea de la accesul la finanțarea publică și de la procedurile de achiziții publice sau retragerea autorizațiilor administrative.

Propunerea vizează, de asemenea, eficientizarea anchetelor și a procedurilor penale relevante. Aceasta prevede acordarea de sprijin inspectorilor, poliției, procurorilor și judecătorilor prin formare, instrumente de investigare, coordonare și cooperare, precum și printr-o mai bună colectare de date și statistici. Comisia propune ca fiecare stat membru să elaboreze strategii naționale care să asigure o abordare coerentă la toate nivelurile de asigurare a respectării legii, precum și disponibilitatea resurselor necesare.

Propunerea va sprijini cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor la nivel transfrontalier. Infracțiunile împotriva mediului afectează adesea mai multe țări (de exemplu, traficul ilegal cu specii sălbatice de faună și floră) sau au efecte transfrontaliere (de exemplu, în cazul poluării transfrontaliere a aerului, a apei și a solului). Autoritățile care asigură respectarea legii și autoritățile judiciare pot combate aceste infracțiuni numai printr-o colaborare la nivel transfrontalier.

Comisia va continua să sprijine statele membre, oferind practicienilor din domeniul asigurării respectării legii și rețelelor profesionale ale acestora o platformă pentru discuții strategice și asistență financiară. Întrucât infracțiunile împotriva mediului reprezintă un fenomen global, Comisia va continua să promoveze cooperarea internațională în acest domeniu.

Declarațiile membrilor colegiului:

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: Distrugerea intenționată a mediului nostru natural amenință însăși supraviețuirea omenirii. Dacă cei care încalcă legea nu sunt pedepsiți, eforturile noastre colective de a proteja natura și biodiversitatea, de a combate criza climatică, de a reducere poluarea și de a elimina deșeurile sunt subminate. Abuzurile grave trebuie sancționate pe măsură, iar propunerea de astăzi pune bazele acestui demers.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: Mediul nu cunoaște frontiere, iar infracțiunile împotriva acestuia au efecte negative în toate statele membre. Trebuie să utilizăm toate mijloacele posibile pentru a proteja mediul în întreaga Uniune. Dreptul penal este unul dintre aceste mijloace, iar propunerea de astăzi va oferi autorităților care asigură respectarea legii și sistemului judiciar instrumentele necesare pentru a acționa într-un mod mai eficace împotriva infracțiunilor împotriva mediului în întreaga Uniune.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: Infracțiunile împotriva mediului provoacă daune ireversibile și pe termen lung sănătății oamenilor și mediului. Cu toate acestea, infracțiunile de acest tip sunt greu de investigat și de adus în fața unei instanțe, iar sancțiunile tind să fie insuficiente. Din acest motiv, trebuie să ne consolidăm dreptul penal al mediului. Într-un moment în care comunitatea internațională discută despre infracțiunea de ecocid, un nivel ridicat de protecție a mediului este important nu numai pentru generațiile prezente, ci și pentru cele viitoare, pe măsură ce ne intensificăm eforturile de combatere a degradării mediului.

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a declarat: Nu avem timp de pierdut. Trebuie să ne asigurăm că normele UE privind combaterea infracțiunilor împotriva mediului sunt suficient de bine direcționate și de ambițioase pentru a declanșa o schimbare reală. Prin această nouă directivă, avem la dispoziție un alt instrument solid pentru a proteja mediul și, în cele din urmă, pentru a ne proteja planeta. Propunerea de astăzi se bazează pe lecțiile învățate și pe experiența dobândită în ultimii ani și va aborda în mod direct cauzele profunde care au împiedicat protecția mediului să fie la fel de eficace pe cât ar trebui să fie.

Urmează ca propunerea legislativă să fie transmisă Parlamentului European și Consiliului.

Infracțiunile împotriva mediului natural din Europa și din lume au drept consecințe creșterea nivelurilor de poluare, degradarea speciilor sălbatice de faună și floră, reducerea biodiversității și perturbarea echilibrului ecologic.

Infracțiunile împotriva mediului sunt extrem de lucrative (pot fi la fel de profitabile ca traficul ilegal de droguri), dar sancțiunile sunt mult mai reduse și aceste infracțiuni sunt mai rar urmărite penal. Acești factori le fac deosebit de atrăgătoare pentru grupurile de criminalitate organizată.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here