Acasă Economie Noi reglementări în domeniul cadastrului

Noi reglementări în domeniul cadastrului

DISTRIBUIȚI

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 pentru accelerarea și eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Principalele schimbări

Până la 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești, se va constitui și va funcționa cel puțin un birou de cadastru și publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. În acest sens, se va modifica Regulamentul de organizare și funcționare al ANCPI, în vederea suplimentării numărului de angajați.

Sectoarele cadastrale care vor face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de primării, ca urmare a încheierii de contracte de finanțare cu ANCPI, pot să cuprindă atât imobile din extravilan, cât și din intravilan.

La prioritizarea sectoarelor cadastrale propuse de UAT-urile beneficiare ale finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică se vor avea în vedere și terenurile care fac obiectul subvențiilor plătite de APIA.

Lucrările de înregistrare sistematică se pot efectua atât la nivelul sectorului cadastral, cât și la nivelul întregii UAT, în acest sens fiind necesară diminuarea termenului de soluționare a contestațiilor, pentru accelerarea finalizării acestora.

Deschiderea cărții funciare se poate efectua în baza certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică, a partajului judiciar, indiferent de data actului.

În cazul imobilelor proprietate publică a statului și a UAT, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre de guvern, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat. – CĂLIN MATEI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here