Acasă Interne Precizări ale MAE privind organizarea alegerilor prezidențiale în străinătate

Precizări ale MAE privind organizarea alegerilor prezidențiale în străinătate

DISTRIBUIȚI

Briefing privind stadiul pregătirilor organizării celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale în străinătate

Iulian Ivan, reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale:

”Înainte de a detalia demersurile întreprinse după primul tur de scrutin, aș vrea să reamintesc pe scurt atribuțiile Ministerului Afacerilor Externe în contextul organizării alegerilor prezidențiale în străinătate.

MAE are, conform competențelor sale stabilite de legislația electorală, competențe relativ limitate în desfășurarea procesului electoral în străinătate. Astfel, conform legislației în vigoare, coordonarea activităților de pregătire și organizare a procesului de votare în străinătate se află în competența Biroului Electoral pentru Secțiile de Votare din Străinătate (BESVS). Astfel, conform art. 20 alin. 3  lit. a din Legea nr. 370/2004, BESVS urmărește şi asigură aplicarea unitară şi respectarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri de către toate autoritățile, instituțiile şi organismele cu responsabilități în materie electorală pentru organizarea scrutinului în străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe asigură, potrivit legii, sprijinul logistic necesar desfășurării alegerilor prezidențiale, atât pe lângă Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cât și în raport cu misiunile diplomatice.

Astfel, dintre principalele atribuții ale MAE în pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale, potrivit legislației aplicabile, reamintesc:

o    MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice, identifică spații adecvate pentru sediile secțiilor de votare din străinătate, şi realizează demersuri pentru obținerea acordului autorităților locale pentru organizarea acestora;

o    Desemnează, prin intermediul șefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare,  președinții și locțiitorii secțiilor de votare din străinătate; după desemnare, chiar și în cazul celor care fac parte din corpul diplomatic și consular, aceștia nu pot primi instrucțiuni din partea MAE;

o    Asigură personalul pentru completarea birourilor secțiilor de votare, în cazul în care președintele secției de votare dispune, pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente operatorilor de calculator;

o    Comunică AEP necesarul de buletine de vot, de ștampile cu mențiunea “VOTAT” și de timbre autocolante

o    Asigură distribuirea către secțiile de votare din străinătate a tabletelor / terminalelor informatice asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru funcționarea Sistemului Informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SMPV);

o    Asigură ambalarea, distribuirea și transportul către secțiile de votare a materialelor necesare desfășurării votării;

o    Asigură monitorizarea video a secțiilor de votare și păstrează pe suport electronic înregistrările. Monitorizarea secțiilor se va face cu luarea în considerare a condițiilor specifice din statul respectiv.

Voi trece acum la prezentarea demersurilor întreprinse de MAE pe perioada primului tur de scrutin și imediat după acesta până în prezent, în vederea asigurării desfășurării în condiții optime a celui de-al  doilea tur al alegerilor prezidențiale în străinătate.

Imediat după finalizarea primului tur de scrutin, în data de 11 noiembrie 2019 Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a solicitat, în regim de urgență, misiunilor diplomatice și oficiilor consulare să realizeze o evaluare a modului în care s-a desfășurat primul tur de scrutin, să identifice eventualele riscuri și vulnerabilități (atât cele care s-au menținut, prin raportare la evaluarea făcută anterior primului tur, cât și cele care au survenit pe durata primului tur al alegerilor), măsurile adoptate în acest sens pe parcursul primului tur și propunerile de remediere în vederea organizării celui de-al doilea tur de scrutin.

Răspunsurile primite de la misiuni au indicat câteva aspecte cu potențial de a afecta desfășurarea în condiții optime a celui de-al doilea tur de scrutin. Pentru fiecare problemă sau risc identificate, MAE a întreprins demersuri pentru soluționare, după cum urmează:

Unele misiuni au indicat disfuncționalități ale sistemului de monitorizare a prezenței la vot cum ar fi: nerecunoașterea CNP-ului sau validarea datelor alegătorilor în mod offline.

Toate situațiile au fost semnalate AEP și STS în timp util, pe parcursul celor trei zile de vot aferente primului tur de scrutin.

A fost semnalată în continuare problema generată de un timp îndelungat de așteptare a răspunsurilor din partea Biroului Electoral pentru Secțiile de Votare din Străinătate, atât cu privire la solicitările președinților birourilor secțiilor de votare privind înlocuirea/completarea/suplimentarea componenței biroului secției de votare  cât și confirmarea corectitudinii proceselor verbale finale – vorbim despre procesele verbale care consemnează rezultatele votării, etapă obligatorie pentru închiderea procesului de vot în cadrul unei secții de votare.

În acest sens, MAE a solicitat, inclusiv prin demers scris, pe parcursul desfășurării primului tur, tratarea cu celeritate și prioritate de către BESVS a tuturor cererilor primite din partea birourilor secțiilor de votare din străinătate pentru a permite gestionarea cu eficiență a tuturor activităților specifice atât procesului de vot ca atare, cât și activitățile specifice centralizării voturilor.

Suplimentar față de aceste demersuri și în vederea eficientizării activității BESVS pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, MAE a suplimentat spațiul alocat Biroului prin punerea la dispoziție a unui spațiu suplimentar în cadrul aceluiași sediu, a asigurat dotarea logistică necesară și a crescut resursa alocată ca personal tehnic auxiliar. Menționez faptul că la primul tur MAE a alocat pentru sprijinirea activității BESVS 45 de persoane iar pentru cel de-al doilea tur de scrutin avem în vedere 75 de persoane, care sunt organizate pe schimburi asigurând permanența începând de astăzi, până săptămâna viitoare marți.

Au fost semnalate câteva cazuri izolate de indicare incompletă/diferită a locațiilor secțiilor de votare pe harta interactivă disponibilă pe site-ul MAE.

Acestea au fost remediate în timp util, pe parcursul primului tur, imediat ce au fost semnalate.

Ne-a fost semnalat faptul că procedurile actuale (inclusiv cele prevăzute în Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare) nu acoperă integral toate situațiile de returnare a mesajelor din sistem afișate de tabletă.

Astfel, MAE a solicitat STS clarificări și, pe baza acestora, a fost actualizat Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare și înaintat președinților secțiilor de votare.

De asemenea, foarte important, misiunile diplomatice și oficiile consulare au subliniat riscul ca reprezentanții partidelor politice să nu se mai prezinte sau să nu mai participe în calitate de membri ai birourilor secțiilor de votare la turul al doilea al alegerilor prezidențiale, risc existent și în cazul președinților/locțiitorilor sau ai altor membri.

Ca urmare, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat Biroului Electoral Central stabilirea unei proceduri menite să soluționeze această problemă.

Astfel, prin Decizia nr. 109 din 15 noiembrie 2019, BEC a stabilit procedura de înlocuire a președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, la propunerea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, cât și posibilitatea înlocuirii membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate propuși de partidele politice sau de șefii misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare. În contextul în care procesul de vot are loc pe durata a trei zile, propunerea MAE a avut în vedere identificarea unei soluții care să permită asigurarea unui număr optim de membri în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și, implicit, gestionarea eficientă a procesului de vot, chiar și în cazul unui flux ridicat de alegători.

Au fost semnalate și unele cazuri de disfuncționalități ale conexiunii la internet.

În acest sens, au fost transmise de către STS tablete și routere misiunilor diplomatice și oficiilor consulare care au solicitat echipamente. Astfel, au fost trimise la Chișinău – 4 routere pentru a amplifica semnalul transmisiei de date, 3 tablete la Bruxelles și câte 1 tabletă la Padova, Birmingham și Donauworth.

Cu privire la buletinele de vot și alte materiale necesare procesului de votare aferent celui de-al doilea tur de scrutin, menționez că, în data de 12 noiembrie, pe baza informărilor transmise de misiunile diplomatice și consulare, MAE a transmis Autorității Electorale Permanente numărul total al materialelor de vot necesare organizării în străinătate a procesului electoral aferent turului 2 de scrutin pentru alegerea Președintelui României, respectiv: 4.608.175 buletine de vot și 2.866.260 timbre autocolante. Numărul de buletine de vot solicitat de misiuni pentru turul 2 este mai mare cu 107.068 decât cel solicitat pentru primul tur.

Cu privire la asigurarea distribuirii materialelor necesare votării, MAE a finalizat luni, 18 noiembrie, expedierea materialelor necesare votării către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Referitor la asigurarea pentru toate cele 835 de secții de votare a materialelor de vot necesare desfășurării în condiții optime al celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, aș dori să fac o precizare:

Având în vedere că vineri, 15 noiembrie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia Curții Constituționale pentru validarea rezultatului primului tur și a candidaților pentru turul al doilea și întrucât MAE a preluat de la Imprimeria Monitorului Oficial buletinele de vot în data de 16 noiembrie, intervalul de timp pentru transmiterea materialelor de vot către cele 835 de secții de votare din străinătate a fost de 4 zile lucrătoare, în condițiile în care termenul prevăzut de lege pentru ca toate materialele necesare votării să fie preluate de secțiile de votare este 21 noiembrie.

Așadar, luând în considerare temenele de livrare comunicate de către operatorul economic care asigură distribuirea materialelor electorale în străinătate (inclusiv situații neprevăzute ce pot afecta termenele de livrare, precum condiții meteo, conflicte, greve) și în urma consultării cu misiunile diplomatice, MAE a solicitat BEC, în conformitate cu art. III din OUG 64/2019, care prevede posibilitatea tipăririi buletinelor de vot pe plan local, adoptarea de către această instituție a unei decizii care să stabilească procedura privind tipărirea pe plan local a buletinelor de vot pentru situațiile în care acestea nu pot fi predate/există riscul  de a nu putea fi predate secțiilor de votare în termenul legal – 21 noiembrie 2019.

Ca urmare a Deciziei BEC nr. 110 din 18 noiembrie 2019, MAE a transmis BESVS lista secțiilor de votare organizate în străinătate în cazul cărora buletinele de vot nu pot fi predate sau există riscul de a nu putea fi predate până în ziua de 21 noiembrie 2019, inclusiv. Este vorba despre 8 secții localizate în zone îndepărtate precum: Angola, Canada, Cuba, Irak, Iran, Siria și Venezuela.

Țin să subliniez că în cazul secțiilor din statele menționate fluxul de alegători la primul tur de scrutin a fost redus, cu titlu de exemplu: Canada – Vancouver – 505, Cuba – Havana – 34 de alegători, Venezuela – Caracas – 38 de alegători, Iran – Teheran – 27 de alegători.

Aici dacă îmi permiteți aș dori să fac o mențiune, lista solicitată a fi aprobată de către BESVS cu secțiile care ar putea să imprime buletine de vot pe plan local este de 17 secții dar, între timp, materialele electorale, respectiv buletinele de vot și timbrele autocolante, au ajuns la destinație și aș da aici cu titlu de exemplu: Australia, Noua Zeelandă, Mali.

De asemenea, reamintesc că în cazul câtorva secții, locațiile pentru turul al doilea sunt diferite față de cele din primul tur.

În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniți pentru o publicitate adecvată a acestor modificări. Astfel:

–          Există  3 secții pentru care s-a stabilit o locație diferită pentru turul al doilea încă de la momentul adoptării Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 851, din 21 octombrie 2019. Acestea sunt:

 1. Secția 153 (Monaco)
 2. Secția 256 (Patra)
 3. Secția 396 (Sesto San Giovani)

De asemenea, după finalizarea primului tur de scrutin, ca urmare a unor situații obiective, MAE a solicitat AEP modificarea adreselor a 4 secții de votare după cum urmează:

 1. secția de votare 178 (Leipzig). În acest caz autoritățile locale au notificat misiunea diplomatică asupra indisponibilității locației asigurate pentru turul întâi.
 2. secția 734 (Madridejos, Spania). Pentru secția 734 locația utilizată la primul tur al alegerilor prezidențiale nu mai corespunde standardelor de siguranță necesare desfășurării în condiții optime a activităților specifice votării, ca urmare a deteriorării plafonului locației și a unor defecțiuni ale sistemului de încălzire, aspecte ce nu puteau fi remediate în timp util.
 3. Una dintre cele două secții organizate în cadrul primului tur de scrutin la Plymouth (secția 578) va fi relocată la Londra/Edgware pentru a asigura optimizarea și eficientizarea procesului de gestionare a fluxurilor anticipate de votanți din Londra/Edgware. Noua adresă a secției de votare nr. 578 este The Hive London, Camprose Avenue, Londra, HA8 6AG. Secția 579 din Plymouth va continua să funcționeze la aceeași adresă ca și la turul I. Asta înseamnă că cetățenii români din această localitate nu vor fi afectați, având în vedere că la primul tur, la ambele secții din localitatea menționată au votat 792 de alegători, în cazul unui  număr similar la turul 2 acesta putând fi gestionat fără probleme de o singură secție. Această modificare a fost făcută, ca și celelalte, la propunerea misiunii diplomatice din țara de reședință.
 4. De asemenea, în data de 20 noiembrie AEP, tot la solicitarea MAE, a aprobat, prin Hotărârea nr. 44/2019, modificarea adresei pentru secția 294 Ladispoli. În acest caz, primăria orașului Ladispoli a solicitat relocarea secției, ca urmare a unor probleme de natură organizatorică internă.

Pentru cazul misiunilor diplomatice în circumscripția cărora se află secțiile de votare pentru care se modifică adresele, Centrala MAE a solicitat în mod expres asigurarea informării corespunzătoare a alegătorilor din zonele respective.

De asemenea, ca și în cazul primului tur de scrutin, MAE a alocat o proporție însemnată de resursă umană necesară constituirii și funcționării birourilor secțiilor de votare. Astfel, membrilor misiunilor diplomatice și consulare ale României angrenați în efortul de organizare în bune condiții a celui de-al doilea tur de scrutin li se adaugă 89 de diplomați trimiși din Centrala MAE pentru a face parte din birourile secțiilor de votare din străinătate.

Aici doresc să menționez că la primul tur au fost alocate 91 de persoane dar, ca urmare a identificării unei soluții pe plan local de către Ambasada României la Viena, cifra a fost redusă la 89.

Reamintesc, de asemenea, că și pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale cetățenii români care se află în străinătate vor putea să își exercite dreptul de vot la secție în oricare dintre cele 835 de secții de votare organizate de MAE în străinătate. Cele mai multe sunt în: Spania (143, față de 50 organizate la alegerile europarlamentare), Italia (142, față de 76 la europarlamentare), Germania (80, față de 25 la europarlamentare), Marea Britanie (72, față de 29 la europarlamentare), Franța (50, față de 17 la europarlamentare), SUA (38, față de 31 la europarlamentare), Republica Moldova (37, față de 36 la europarlamentare), Olanda (25, față de 4 la europarlamentare), Belgia (23, față de 8 la europarlamentare), Irlanda (16, față de 5 la europarlamentare), Danemarca (12, față de 7 la europarlamentare), Austria (17, față de 9 la europarlamentare), Grecia (11, față de 4 la europarlamentare). Comparativ cu scrutinele anterioare, vorbim de aproape o triplare a numărului de secții prin comparație cu scrutinul similar din anul 2014 când au fost organizate (294 de secții de votare) și aproape o dublare față de scrutinul din mai 2019 când au fost organizate (441 de secții de votare).

Cu privire la demersurile de informare a cetățenilor români care se află în străinătate pe durata celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, menționez că, atât la nivelul Centralei MAE, cât și la nivelul misiunilor diplomatice, au continuat demersurile de comunicare și promovare a orarului secțiilor de votare și a locațiilor acestora, prin toate canalele disponibile,  inclusiv prin intermediul rețelelor de social media și a posturilor TV – prin spotul video de promovare a procesului de votare pentru turul al doilea.

Înainte de a concluziona, reamintesc faptul că marja de acțiune și respectiv competența MAE în contextul organizării alegerilor prezidențiale în străinătate este limitată. Așadar, permiteți-mi să punctez, pe scurt, câteva elemente care sunt esențiale pentru o bună desfășurare a alegerilor în străinătate și care intră în atribuțiile altor instituții:

MAE nu are atribuții în ceea ce privește condițiile de funcționare a terminalelor informatice ale aplicațiilor de verificare a dreptului de vot și de înregistrare a alegătorilor. Acestea sunt atribuții ale AEP și STS.

MAE nu are atribuții în ceea ce privește orarul de funcționare a aplicației de verificare a dreptului de vot pe terminalele informatice.

MAE nu are atribuții în ceea ce privește condițiile legale de exercitare a dreptului de vot, stabilirea actelor de identitate în baza cărora se poate vota, ele fiind prevăzute expres de lege și înglobate în Aplicația de verificare a dreptului de vot asigurată de STS.

MAE nu are atribuții în ceea ce privește confecționarea și transmiterea către alegătorii din străinătate a plicurilor pentru votul prin corespondență. Această procedură este asigurată de AEP și Poșta Română, însă MAE s-a implicat în acțiunile de informare și promovare a acestei metode de votare.

Ca și în cazul primului tur, reiterez recomandarea adresată cetățenilor români ca, în cazul în care se vor înregistra fluxuri ridicate de alegatori la unele secții de votare, să solicite informații cu privire la secțiile de votare din apropiere de la președinții sau membrii secțiilor de votare. În acest sens, alegătorii au posibilitatea de a contacta Biroul Electoral pentru Secțiile de Votare din Străinătate pentru orice problemă întâmpinată în procesul de votare.

În încheiere, adresez insistent rugămintea cetățenilor români care se află în străinătate pe durata alegerilor prezidențiale să se prezinte la vot pe durata celor trei zile, începând chiar de vineri, 22 noiembrie, în intervalul 12.00-21.00, ore locale, pentru a evita aglomerarea pe parcursul ultimei zile. Orarul secțiilor de votare pentru zilele de sâmbătă, 23 noiembrie, și duminică, 24 noiembrie, este 7.00-21.00, ore locale.

De asemenea, aș dori să precizez că pentru facilitarea identificării locațiilor secțiilor de votare, MAE a actualizat atât lista cât și harta interactivă a acestora, ambele disponibile pe site-ul instituției.

Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră”.

 

Muntenegru/Restricții de circulație

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Muntenegru că autoritățile locale au instituit o serie de restricții de circulație din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și desfășurarea lucrărilor de construcție/reabilitare pe unele porțiuni ale infrastructurii rutiere. De asemenea, intensificarea fenomenelor meteorologice din ultima perioadă impun conducătorilor auto o conduită atentă, adaptată condițiilor meteo, stării carosabilului și semnalizărilor rutiere, după cum urmează:

 • pe magistrala Podgorica-Kolasin, localitatea Lugovi și magistrala Kolasin-Mojkovac localitatea Sirogoste, circulația rutieră este oprită pentru toate tipurile de autovehicule din cauza condițiilor meteo;
 • pe drumul Mojkovac-Djurdjevica Tara, circulația rutieră este oprită pentru toate tipurile de autovehicule din cauza căderilor de pietre;
 • pe magistrala M-6 porțiunea Trubjela-Vilusi, circulația este oprită pentru toate tipurile de autovehicule în intervalul orar 09:00-12:00, respectiv 14:00-16:00; în afara acestui orar, circulația se desfășoară, alternativ, pe o singură bandă;
 • până la data de 1 decembrie 2019, pe drumul regional Krstac-Ivanova Korita, porțiunea Medjuvrsje-Ivanova Korita, circulația este oprită pentru toate tipurile de autovehicule în intervalul orar 09:00-11:00, respectiv 15:00-17:00; în afara acestui orar, circulația se desfășoară pe o singură bandă;
 • până la data de 6 decembrie 2019, pe drumul regional Berane-Kolasin, porțiunea Lubnice-Jelovica, circulația este oprită pentru toate tipurile de autovehicule în intervalul orar 09:00 – 12:00, respectiv 14:00 – 17:00; circulația este oprită pentru toate tipurile de autovehicule;
 • circulația se desfășoară pe o singură bandă pe:  magistrala M-18 Pluzine-Scepan Polje, localitatea  Brana He Piva, magistrala M-2 Podgorica-Kolasin, drumul regional R-23 Cerovice-Rogami porțiunea Rogami-Spuz;
 • pe drumul Dinosa-Cijevna Zatrijebacka, circulația este oprită pentru toate tipurile de autovehicule în intervalul orar 12:30-15:30;

Informații suplimentare pot fi obținute, permanent, 24 ore/7 zile, de la Centrul Info Trafic, la numerele de telefon +38219807, +38220234999 și +38263239987.

Cetățenii români, afectaţi de situaţia din atenţionare, pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Podgorița: +38220618041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permnență al misiunii diplomatice a României la Podgorița: +38269871760.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here