Acasă Anchete Precizări de la MApN referitoare la Gabriel Oprea

Precizări de la MApN referitoare la Gabriel Oprea

DISTRIBUIȚI

La finalizarea activității și prezentarea concluziilor Comisiei de analiză a îndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea gradului de general de brigadă colonelului Gabriel Oprea, Secţia presă a MApN precizează: ”Comisia a procedat la examinarea riguroasă a tuturor actelor pe care s-a întemeiat propunerea și decizia de acordare a gradului de general de brigadă colonelului Gabriel Oprea, precum și a reglementărilor aplicabile în această materie în anul 2001, concluzionând că aceasta s-a făcut cu respectarea acestora din urmă și a procedurilor interne ale Minisgeneral-gabriel-opreaterului Apărării Naționale. S-a constatat, astfel, că au fost îndeplinite două din cele trei condiții prevăzute la art. 1.081 din Statutul cadrelor militare, cele privind funcţia avută şi studiile absolvite. În ceea ce priveşte îndeplinirea celei de-a treia condiţii din acelaşi articol, cea referitoare la aprecierea cu cel puţin calificativul “Foarte bun” în ultimul an de activitate, comisia a costatat că, de la data rechemării în activitate, 15 februarie 2001, la data analizării în comisia de selecţie, ofiţerul nu avea întocmită o astfel de apreciere de serviciu, aceasta fiindu-i întocmită la data de 24.01.2002, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la acea dată. În anul 2000, domnul Gabriel Oprea avea calitatea de cadru militar în rezervă şi nu i s-a întocmit o apreciere de serviciu, ultima apreciere a sa în calitatea de militar activ datând din anul 1992, când a fost apreciat cu calificativul “Foarte bun”. Totodată, comisia a constatat că legiuitorul nu a precizat în Statutul cadrelor militare dacă sintagma “calificativul “Foarte bun” în ultimul an de activitate” se referă strict la activitatea din anul precedent anului înaintării în grad sau dintr-un ultim an de activitate, indiferent care ar fi acesta. În sprijinul concluziilor sale, comisia a reţinut următoarele: Prin Decizia Prim-ministrului Guvernului României nr. 152 din 26 ianuarie 2001, domnul Gabriel Oprea a fost numit, începând cu aceeaşi dată, în funcţia de preşedinte al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, care era asimilată cu o funcţie de şef departament (prevăzută, la vremea aceea, cu gradul de general de corp de armată, cu trei stele). Prin Ordin al Ministrului Apărării Naţionale, în baza prevederilor art. 43 alin (1) lit. b), ale art. 36 alin (1) lit. d) şi ale art. 78 alin (1) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, colonelul Oprea a fost rechemat în activitate, la cererea sa, începând cu data de 15 februarie 2001. Până în anul 2001, Statutul cadrelor militare, aprobat prin Legea nr. 80/1995, stabilea la art. 58 şi art. 55 alin (1) criteriile necesare coloneilor pentru acordarea gradului de general de brigadă. Prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2001, în luna mai a anului 2001, a intrat în vigoare Ghidul carierei militare, care stabilea condiţiile necesare pentru promovarea în funcţie şi înaintarea în gradul de general de brigadă, la art. 30 şi 31. În luna iulie 2001, Statutul cadrelor militare a fost modificat şi completat prin OUG nr. 90/2001 care stabilea, la art. 5 alin. (2), că “Accesul în profesie, precum şi evoluţia ulterioară pe treptele ierarhiei militare au la bază principiile şi normele cuprinse în prezenta lege. În aplicarea acestora, pentru cadrele militare ale Ministerului Apărării Naţionale se elaborează Ghidul carierei militare, aprobat prin hotărâre a Guvernului”. Totodată, la art. 11 alin. (2) din ordonanţă se precizează că “orice alte dispoziţii contrare nu se aplică în Ministerul Apărării Naţionale”. La art. 75 alin (2) din Statutul cadrelor militare, modificat şi completat prin OUG nr. 90/2001, a fost introdusă corelaţia grad-funcţie în sensul că în Ministerul Apărării Naţionale cadrele militare se numeau doar în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade egale cu cele pe care le deţineau sau mai mari cu cel mult o treaptă, numai în situaţia în care numirea se făcea odată cu înaintarea în grad. La art. 1.081 din Statut s-a prevăzut expres că până la data de 31 decembrie 2003 se vor elimina toate cazurile care contraveneau prevederilor susmenţionate. În această perioadă tranzitorie “cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă erau numite în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au, pot fi înaintate succesiv în grad, până la gradele prevăzute în statele de organizare dacă au studiile corespunzătoare funcţiilor şi au obţinut cel puţin calificativul “Foarte bun” în ultimul an de activitate”. Acesta era şi cazul colonelului Gabriel Oprea, încadrat pe o funcţie prevăzută cu un grad superior (general de corp de armată, cu trei stele) gradului pe care îl deţinea (colonel) şi care avea studiile corespunzătoare funcţiei (absolvent al Colegiului Naţional de Apărare în anul 1997), conform art. 30 din Ghidul carierei militare. Referiror la “calificativul “Foarte bun” în ultimul an de activitate”, comisia a constatat că legiuitorul nu a precizat în Statutul cadrelor militare dacă sintagma se referă strict la activitatea din anul precedent anului înaintării în grad sau dintr-un ultim an de activitate, indiferent care ar fi acesta. În anul 2000, domnul Gabriel Oprea avea calitatea de cadru militar în rezervă şi nu i s-a întocmit o apreciere de serviciu, ultima apreciere a sa în calitatea de militar activ datând din anul 1992, când a fost apreciat cu calificativul “Foarte bun”. Totodată, la vremea aceea, activitatea de apreciere a cadrelor, reglementată prin ordine interne, se desfăşura în perioada 15 decembrie – 5 februarie, pentru anul anterior, nefiind reglementată posibilitatea întocmirii aprecierii de serviciu pentru fracţiuni mai mici de un an calendaristic. Comisia de selecţie a Ministerului Apărării Naţionale pentru funcţiile de general/amiral a hotărât, în data de 8 noiembrie 2001, să se supună aprobării ministrului nominalizarea a 17 colonei/comandori, cărora să li se acorde gradul de general de brigadă/similar. Din referatul de aprobare, semnat de ministrul apărării naţionale, rezultă acordul Colegiului MApN pentru toţi cei 17 ofiţeri propuşi. Acesta a fost transmis Preşedintelui României printr-o scrisoare din 14 noiembrie 2001. La data de 29 noiembrie 2001, Preşedintele României a emis un decret prin care, alături de alţi 16 ofiţeri, i s-a acordat gradul de general de brigadă şi colonelului Gabriel Oprea”.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here