Acasă Politic Președintele Iohannis, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu: Dragi militari sunteți...

Președintele Iohannis, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu: Dragi militari sunteți astăzi expresia concretă a hotărârii noastre de a întări în continuare descurajarea și apărarea aliate în regiunea Mării Negre

DISTRIBUIȚI

NATO acționează pentru operaționalizarea cât mai rapidă a celor patru noi Grupuri de Luptă, dintre care unul va fi în România, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, care a vizitat Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, împreună cu premierul belgian Alexander De Croo.

Aceste patru noi Grupuri de Luptă vor contribui, alături de celelalte structuri aliate, „la întărirea securității pe întregul Flanc Estic, în mod coerent și unitar, fiind un prim pas spre echilibrarea prezenței aliate pe Flanc”, a continuat Iohannis.

Șeful statului a adăugat că, așa cum s-a decis la recentul Summit de la Bruxelles, se va accelera transformarea Alianței pentru a consolida postura de descurajare și apărare a NATO pe termen lung, în special pe Flancul Estic și la Marea Neagră.

Oficialul belgian a fost primit, în cursul dimineţii, la Palatul Victoria, de omologul român, cei doi având programat şi un mic dejun de lucru.

Marţi, Alexander De Croo s-a întâlnit, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Klaus Iohannis.

În cadrul întrevederii, şeful statului i-a mulţumit premierului Alexander De Croo pentru prezenţa la Constanţa a contingentului belgian desfăşurat în cadrul Forţei de Răspuns a NATO, alături de alte forţe aliate.

„Această contribuţie este parte a măsurilor NATO de consolidare a posturii de descurajare şi apărare şi a securităţii Flancului Estic al Alianţei”, a reamintit Iohannis.

Așadar, președintele României, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 13 aprilie 2022, o alocuțiune cu prilejul vizitei la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, împreună cu prim-ministrul Guvernului Regatului Belgiei, Alexander De Croo. Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii:

”Domnule Prim-ministru al Regatului Belgiei,

Domnule Prim-ministru al României,

Domnule general, șef al Statului Major al Apărării,

Dragi militari,

Excelențe,

Doamnelor și domnilor,

Dear Prime Minister De Croo,

Dear Prime Minister Ciucă,

General, Chief of the Defence Staff,

Dear Allied and Romanian soldiers,

Excellencies,

Ladies and gentlemen,

Mulțumesc tuturor aliaților noștri pentru prezența în România, alături de noi! Bine ați venit în țara noastră!

Thank you to all our Allies for being in Romania with us. Welcome to our country!

Prin eforturi comune, contribuim la securitatea spațiului aliat, asigurăm pacea și liniștea cetățenilor noștri. Faptul că ne aflăm împreună în această bază militară reprezintă o dovadă în plus a unității, coeziunii și solidarității care există la nivelul NATO.

Through joint efforts, we contribute to the security of the Euro-Atlantic area, we ensure the peace and stability for our citizens. The fact that we are together in this military base is further proof of the unity, cohesion and solidarity that exists in our Alliance.

Salut prezența astăzi, aici, a domnului Prim-ministru De Croo, cu care ieri am avut consultări politice foarte bune.

I welcome the presence of Prime Minister De Croo here today, with whom I had very good political consultations yesterday, and this morning.

Încă din anul 2014, ca urmare a anexării ilegale a Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, NATO a început un proces complex de adaptare. Am fost conștienți că ne confruntăm cu un mediu de securitate marcat de noi riscuri și amenințări și de conduita tot mai agresivă a Federației Ruse în plan regional. Astfel, a apărut postura de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.

As early as 2014, following the illegal annexation of the Crimean Peninsula by the Russian Federation, NATO began a complex process of adaptation. We were aware that we were facing a security environment marked by new risks and threats and by the increasingly aggressive behaviour of the Russian Federation in the region. As a consequence, we developed the strengthened deterrence and defence posture of the Alliance on the Eastern Flank.

Agresiunea brutală declanșată de Federația Rusă împotriva Ucrainei a afectat însă fundamental securitatea regională, europeană, euroatlantică și are proiecții negative la nivel global – pe mai multe paliere chiar.

However, Russia’s brutal aggression against Ukraine has fundamentally changed regional, European, and Euro-Atlantic security and has global negative impact – on several layers.

De aceea, pentru sprijinirea Ucrainei, greu încercată de această agresiune, NATO și Uniunea Europeană au luat măsuri concrete și consistente. România a acționat, la rândul său, rapid și eficient, atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul societății civile.

Therefore, to support Ukraine, which has been hit hard by this aggression, NATO and the European Union have taken concrete and substantial actions. Romania, also, acted quickly and efficiently, both at the governmental level and at the level of the civil society.

Am trimis ajutoare umanitare Ucrainei și am primit pe teritoriul nostru toți refugiații care s-au îndreptat către noi, oferindu-le sprijin, cazare și asistență medicală. În plus, am pus în funcțiune pe teritoriul țării noastre un hub logistic care asigură colectarea și transportul donațiilor umanitare internaționale către Ucraina.

We sent humanitarian aid to Ukraine and received on our territory all the refugees who came to us, offering them support, accommodation and medical assistance. In addition, we have set up a logistics hub in our country to collect and transport international humanitarian donations to Ukraine.

Dincolo de aspectele umanitare, este evident că mediul de securitate internațional a suferit modificări radicale. În consecință, a trebuit să luăm măsuri corespunzătoare de răspuns, strict defensive, menite însă să nu ducă la escaladare.

Astfel, NATO a sporit măsurile de pregătire a forțelor militare aliate și de consolidare a posturii aliate pe Flancul Estic.

Beyond humanitarian aspects, it is clear that the international security environment has undergone radical changes. Consequently, we had to take appropriate response measures, strictly defensive, and not to escalate.

Thus, NATO has stepped up measures to prepare the Allied military forces and strengthen NATO’s posture on the Eastern Flank.

Dragi militari – români și cei din alte state membre NATO, vă aflați aici umăr lângă umăr și sunteți astăzi expresia concretă a hotărârii noastre de a întări în continuare descurajarea și apărarea aliate în regiunea Mării Negre.

Mulțumesc, domnule Prim-ministru De Croo, pentru contribuția militarilor belgieni aflați pe teritoriul României!

Dear soldiers – Romanian and those from other NATO member states, you are standing here shoulder to shoulder and today you are the concrete expression of our determination to further strengthen NATO’s deterrence and defence posture in the Black Sea region.

Thank you, Prime Minister De Croo, for the contribution of the Belgian troops in Romania!

Vom continua eforturile noastre pentru a asigura răspunsul prompt, hotărât și robust al Alianței Nord-Atlantice la orice provocare sau amenințare posibilă. După cum am decis la recentul Summit de la Bruxelles, vom accelera transformarea Alianței pentru a consolida postura de descurajare și apărare a NATO pe termen lung, în special pe Flancul Estic și la Marea Neagră.

We will continue our efforts to ensure a prompt, determined and robust response from NATO to any challenge or threat. As we decided at the recent Summit in Brussels, we will accelerate the Alliance’s transformation to strengthen NATO’s long-term deterrence and defence posture, especially on the Eastern Flank and the Black Sea.

Acționăm pentru operaționalizarea cât mai rapidă a celor patru noi Grupuri de Luptă, dintre care unul va fi în România. Acesta va contribui, alături de celelalte structuri aliate, la întărirea securității pe întregul Flanc Estic, în mod coerent și unitar, fiind un prim pas spre echilibrarea prezenței aliate pe Flanc.

We are working to make the four new Battlegroups operational as soon as possible, one of which will be placed in Romania. It will contribute, together with the other Allied structures, to strengthening the security on the entire Eastern Flank, in a coherent and unitary manner, as a first step towards strengthening the Allied presence on the Flank.

Dragi militari aliați,

Prezența dumneavoastră în România are, dincolo de componenta de securitate, și o dimensiune simbolică.

Împreună cu colegii voștri, militarii români, protejați și apărați valorile euroatlantice care definesc în mod esențial societățile noastre: democrația, drepturile omului, statul de drept și dreptul fiecărui popor de a-și decide propria soartă.

Dear Allied Soldiers,

Your presence in Romania has, beyond the security component, a symbolic dimension.

Together with your colleagues, the Romanian soldiers, you protect and defend the Euro-Atlantic values that fundamentally define our societies: democracy, human rights, the rule of law and the right of each nation to decide its own fate.

Numai împreună putem asigura securitatea și bunăstarea cetățenilor noștri. Vă doresc succes în activitățile de pregătire pe care le veți întreprinde, precum și în misiunile în care veți fi angajați!

Vă mulțumesc!

Only together can we ensure the security and well-being of our citizens. I wish you success in the training activities you will undertake, as well as in the missions which you will conduct!

Thank you all!”

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here