Acasă Economie Primăria Pantelimon anunță

Primăria Pantelimon anunță

DISTRIBUIȚI

Programul Sisteme Fotovoltaice derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), primește finanțare nerambursabilă de 20.000 lei pentru persoanele fizice care doresc instalarea sistemelor fotovoltaice. Cei interesați trebuie să prezinte o cerere de finanțare în original, completată integral prin tehnoredactare, actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie, extras de carte funciară, nu mai veche de 30 de zile de la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului, construcției sau/și pe terenul pe care se va implementa proiectul, în original, certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de organul teritorial MFP, original sau în copie legalizată și certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de Autoritatea Publică Locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și tazele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Actele necesare se depun în această lună.

Avantajele montării unui sistem fotovoltaic sunt faptul că puteți deveni independent energetic, având propria producție de energie electrică timp de peste 20 de ani. Deveniți propriul producător de energie electrică și veți reduce semnificativ factura la energie. Surplusul de energie electrică va fi livrat în rețeaua de distribuție la care sunteți racordat, iar contravaloarea acesteia va fi achitată la tariful reglementat de ANRE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here