Acasă Politic Proiect important pentru Ilfov pe ordinea de zi a ședinței de guvern...

Proiect important pentru Ilfov pe ordinea de zi a ședinței de guvern de azi

DISTRIBUIȚI

Ce discută Guvernul în ședința din 3 aprilie 2019

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG.pdf
  II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi, la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului între Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2010
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG.pdf
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018 Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-.pdf
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/NFHGANEXA.pdf
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti”. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-1.pdf
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-2.pdf.
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior anului 1990. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-3.pdf.
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institului Naţional de Sănătate Publică, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi transmiterea unor părţi din acest imobil în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale – Casa Naţională de Pensii Publice şi administrarea Ministerului Sănătăţii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-4.pdf
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor religioase din România. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-5.pdf.
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-6.pdf
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Rovinari, judeţul Gorj
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

III. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ”Un cadru de politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătăţească eficienţa energetică a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMO.pdf
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prezentării candidaturii României pentru organizarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii  Internaţionale a Telecomunicaţiilor din anul 2022
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMO-1.pdf
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Republica Algeriană Democratică şi Populară. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMO-2.pdf
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unei părţi din imobilul din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului, în vederea dării acesteia în administrarea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale”. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMO-3.pdf.
 5. MEMORANDUM privind adoptarea Codului de conduită al membrilor Guvernului României
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMOANEXA.pdf
  IV. INFORMĂRI
 6. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-1aprilie 2019. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/INFO.pdf.
 7. PUNCTE DE VEDERE
 8. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative parlamentare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here