Acasă Politic Proiecte de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului din 10 octombrie...

Proiecte de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului din 10 octombrie 2018

DISTRIBUIȚI
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Caracal, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.1223/2004 pentru aprobarea însemnelor heraldice pentru Armata României şi unele structuri din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru modificarea anexelor nr.4 şi nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică “Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A.”, la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului – anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea evenimentului ”Centenarul Marii Uniri-o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană ” la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional “Lascăr Pană”, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Săliştea de Sus, judeţul Maramureş

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2019
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării unui acord între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a francofoniei referitor la stabilirea la Bucureşti a Biroului Regional pentru Europa Centrală şi de Est şi privilegiile şi imunităţile sale pe teritoriul român
 4. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europenă şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte (în continuare ”API UE-Singapore”
 5. MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea unui grup de lucru inter-instituţional privind oferta României de a găzdui Secretariatul Convenţiei cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, respectiv implementarea Convenţiei la nivel national

 

III.          PUNCTE DE VEDERE

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 7 inițiative legislative parlamentare

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − sixteen =