Acasă Politic Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act...

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 21 iunie 2018

DISTRIBUIȚI

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative
 3. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către România la 20 septembrie 2011 la New York
 4. PROIECT DE LEGE privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind implementarea programului guvernamental ”INVESTEŞTE ÎN TINE”
 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru prorogarea unor termene

 

III.          HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim
 2. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.10 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr.MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii-I.S.C
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrăviţa şi Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Lipova, judeţul Arad
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Sighişoara, judeţul Mureş
 6. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi a municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad
 7. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alexandria, judeţul Teleorman
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ”Consolidarea core-ului Reţelei de Comunicaţii Integrate Voce-Date a MAI la nivel naţional”
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ”Sistemului informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă-SIIEASC”

10.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

11.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională CF Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

12.HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ”Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor

13.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 510, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Alba Iulia, judeţul Alba şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Mediu 1998 ca fiind de utilitate publică

15.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

16.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

17.HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al Oraşului Scorniceşti, Judeţul Olt

18.HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanţarea cheltuielilor privind administrarea, funcţionarea, conservarea, întreţinerea, repararea, instruirea personalului specializat şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol

19.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

20.HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016

21.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

22.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 2018

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului pentru proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre, în valoare de 50 mil.EUR, acordat României de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; aprobarea semnării textului negociat al Acordului de împrumut (inclusiv a Scrisorii suplimentare la acesta); acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de împrumut, Ministerului Finanţelor Publice
 3. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea prin concurs a 22 de posturi contractuale vacante pentru Direcţia Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 4. MEMORANDUM cu tema: Scoaterea la concurs a cinci posturi vacante în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)
 5. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat reprezentând diferența dintre nivelul stardard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în baza alin (9) și (10) ale art. 342 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizaării de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile aflate în subordinea sa (ANPIS și agențiile teritoriale)

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (Bp. 172/2018) – nr. DPSG 1150 /18.06.2018.
 3. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Bp.429/2017, Plx.108/2018) – nr. DPSG 1151/18.06.2018;
 4. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe (Bp. 181/2018) – nr. DPSG 1152 /18.06.2018;
 5. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (Bp. 173/2018) -nr. DPSG 1153/18.06.2018;
 6. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, provenit dintr-o inițiativă legislativă  (Bp. 892/2013, Plx.425/2014), precum și asupra amendamentelor admise de către Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților în ședința din 22.09.2015  – nr. DPSG 1154/18.06.2018.
 7. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (Bp. 127/2018) – nr. DPSG 1155/18.06.2018.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here