Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14 aprilie 2022

DISTRIBUIȚI
 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea muncii în domeniul maritim

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-10.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-11.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-12.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-13.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-14.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-16.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG-1.pdf

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente», tronsonul 2,aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt, precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Refacţie totală linia 116 Livezeni – Simeria între staţiile Merişor – Crivadia Fir 1 km 61+300 – 57+185 şi staţia Merişor liniile III dir. Fir I şi II dir. Fir II km 62+150 – 61 +300″ lucrare de utilitate publică de interes naţional

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-29.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş -Turda” – Lot 1 secţiunea A, km 0+ 300 – km 14 + 000

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-30.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara -Traian Vuia ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-32.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetelor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Consiliului Economic şi Social pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-33.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-34.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-35.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, precum şi modificarea şi completarea descrierii tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006· pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXE.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia autonomă ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României” pentru exercițiul financiar al anului 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Arheologie ”Vasile Pârvan” din subordinea Academiei Române

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului, teren în suprafaţă de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, judeţul Botoşani, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Clubul Copiilor Dorohoi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-5.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice, adresei poștale şi valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin instituţii din subordinea ministerului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-6.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-7.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilelor situate în municipiul Iaşi, strada Codrescu nr. 6 şi strada Sărăriei nr. 189, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea Naţională de Arte ,,George Enescu” din Iaşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-8.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/NFHG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-9.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1326/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-19.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor şi a Materialului Săditor ca urmare a comasării prin absorbție şi a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-11.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXE-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 5,76 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-10.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Ernei, judeţul Mureș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-13.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului oraşului Deta, judeţul Timiș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-14.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Protecție Internă în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/NFHGANEXA.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a Poliției Române la proiectul ,,Continuarea implementării Strategiei multianuale a EUCPN şi a Reţelei informale de abordare administrativă – Secretariatul EUCPN al Reţelei Europene de Prevenire a Criminalității”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-15.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Futball Klub Csikszereda Miercurea Ciuc ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-16.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donației unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea companiei Lockheed Martin Overseas, LLC şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-17.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea pății contribuției financiare voluntare a României la Fondul Fiduciar al Curții Penale Internaţionale (CPI) destinat sprijinirii activității Biroului Procurorului Curții Penale Internaţionale pentru anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-18.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a bunurilor imobile înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Naţional de istorie a României din Bucureşti, precum şi pentru înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-12.pdf

III. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan cu privire la eliminarea obligativității vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-1.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2 a sub auspiciile UNESCO

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-2.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind implementarea proiectului de Cloud Guvernamental

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-3.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 mil. EUR, pentru susţinerea proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit şi a clădirilor cu destinaţie culturală şi a semnării textului negociat al Acordului-cadru de împrumut de către ministrul finanţelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-4.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-5.pdf

 1. MEMORANDUM pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de transport feroviar de marfă din zona Portului Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-6.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii şi a semnării· Acordului de contribuţie intre România reprezentată de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene in compartimentul pentru România din cadrul programului lnvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, precum şi aprobarea Acordului de principiu pentru încheierea garanţiei reciproce intre România reprezentată de Ministerul Finanţelor şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană in legătură cu Acordul de contribuţie

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-7.pdf

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind aprobarea transmiterii unei cereri către Constitui Local al Municipiului Timișoara in scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Timișoara in domeniul public al statului în vederea dării in administrare către Regia Autonomă Administraţia Canalului Navigabil Bega Timișoara

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/NOTA.pdf

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here