Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 25 mai...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 25 mai 2022  

DISTRIBUIȚI
 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG-14.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru denunţarea Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internationale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963, şi a Protocolului semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG-15.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a Protocolului demodificare a Acordului privind  înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG-16.pdf

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-83.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.405/1993 privind înfiinţarea Autorității Aeronautice Civile Române

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-8.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 843/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Gherceşti din judeţul Dolj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-84.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-85.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Bacău – Paşcani”, judeţele Bacău, Neamţ şi Iaşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-86.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art.13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-87.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti, precum şi pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-9.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui”, ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-88.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea tezei a treia din secţiunea „Categoriile de personal pentru care se acordă” de la norma nr. 8 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului Afacerilor Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-89.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-90.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Porolissum” al judeţului Sălaj, scăderea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-91.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad (UM 0437 Arad) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/NFHG-2.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-10.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1610/2006, precum şi pentru reorganizarea activităţii de audit public intern de la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi de la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene precum şi a municipiului Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-92.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-93.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-94.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-95.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Harghita şi trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al Municipiului Gheorgheni

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-96.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în Lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: ,,Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului naţional de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – România – Ungaria-Austria – gazoduct Podişor – Horia GMS şi trei noi staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) (etapa 1)”, scoase temporar din circuitul agricol

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-97.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ”Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova”, scoase temporar din circuitul agricol

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-98.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, în vederea asigurării unei bunei funcţionări a sistemului energetic

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-11.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Botoşani, Suceava, Vaslui şi Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Imigrări- Direcţia Azil şi Integrare, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului din Ucraina

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-12.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ucraina, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului de pe teritoriul ucrainean

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-13.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele a unor bunuri aflate în domeniul privat al statului şi administrarea Administraţiei Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 515

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-99.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil ca urmare a intabulării, trecerea unor active corporale, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-100.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXE-5.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Bistriţa din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-101.pdf

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a Bazinului de înot olimpic-Târgu Mureş şi a terenului aferent în suprafaţă de 20.996 mp, bunuri de interes public naţional, ca urmare a finalizării investiţiei de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I -S.A” şi darea acestora în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul” Târgu Mureş, precum şi actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în _domeniul public alstatului şi administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul” Târgu Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-102.pdf

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-103.pdf

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Pro Bartok ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-104.pdf

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia În administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-105.pdf

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor bunuri culturale mobile clasate în categoria Tezaur aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-106.pdf

33.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-107.pdf

 

III.                   MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi a semnării Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene în legătură cu Acordul de contribuţie între România şi Uniunea Europeană cu privire la compartimentul pentru România din cadrul programului lnvestEU; şi semnarea acestuia de către ministrul finanţelor

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-26.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis – Programul pentru stimularea înfiinţării intreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation ROMANIA”; Programul naţional multianual de microindustrializare,Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul intreprinderilor mici şi mijlocii, – în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului Român

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-27.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării de către ministrul investiţiilor şi proiectelor europene a Acordului de Modificare a Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi reziliență al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.324/2022

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-28.pdf

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 24 iniţiative legislative

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/PDV.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here