Acasă Economie Reutilizarea apei pentru irigații agricole: Acord provizoriu

Reutilizarea apei pentru irigații agricole: Acord provizoriu

DISTRIBUIȚI

Folosirea apelor recuperate pentru irigații agricole este un lucru bun pentru mediul înconjurător.

UE ia noi măsuri pentru reducerea riscului unor penurii ale apei necesare pentru irigarea culturilor. Ambasadorii la UE ai statelor membre au aprobat ieri acordul provizoriu la care s-a ajuns cu Parlamentul European cu privire la un regulament care va înlesni folosirea apelor uzate urbane epurate pentru irigațiile agricole. Aprobarea deschide calea către adoptarea finală a regulamentului.

Normele în cauză ajută Europa să se adapteze la consecințele schimbărilor climatice. Regulamentul respectă pe deplin principiile economiei circulare și va avea ca efect mărirea cantității de apă disponibile și încurajarea utilizării eficiente a acesteia. Dacă se asigură disponibilitatea unor cantități suficiente de apă pentru irigarea câmpurilor, în special în timpul valurilor de căldură și al secetelor grave, se poate contribui la prevenirea pierderilor de recolte și a penuriilor de alimente.

Dat fiind că între statele membre există diferențe mari din punct de vedere geografic și climatic, un stat membru poate decide că nu este oportun să folosească, pe întreg teritoriul său sau în anumite părți ale acestuia, ape recuperate pentru irigațiile agricole.

Statele membre mai pot decide să folosească apele recuperate în alte scopuri, cum ar fi reutilizarea apei în scopuri industriale, precum și în scopuri legate de agrement și de mediu.

Regulamentul conține cerințe stricte în ceea ce privește calitatea apelor recuperate și monitorizarea acestei calități, astfel încât să se garanteze că sunt protejate atât sănătatea oamenilor și a animalelor, cât și mediul.

În statele membre în care apele recuperate sunt folosite pentru irigații agricole, economisirea resurselor de apă ca urmare a reutilizării apei va fi promovată prin campanii generale de sensibilizare a opiniei publice.

Comisia este obligată să analizeze dacă este necesar să se revizuiască cerințele minime privind calitatea apelor recuperate, pe baza rezultatelor unei evaluări a punerii în aplicare a regulamentului sau ori de câte ori noile cunoștințe tehnice și științifice impun acest lucru.

Există mai multe state membre cu o experiență îndelungată și de succes legată de folosirea apelor recuperate în diferite scopuri, inclusiv pentru irigații agricole. Această abordare este mai benefică pentru mediu decât metodele alternative de alimentare cu apă, cum ar fi transferurile de apă sau desalinizarea. Noile norme vor fi deosebit de utile în regiunile în care, în ciuda unor măsuri preventive prin care se vizează diminuarea cererii, cererea de apă continuă să fie mai mare decât oferta. Normele existente la nivelul UE în ceea ce privește igiena alimentară continuă să fie valabile și vor fi respectate pe deplin.

Comisia Europeană a adoptat propunerea de regulament privind cerințele minime pentru reutilizarea apei la 28 mai 2018, în cadrul măsurilor de realizare a obiectivelor din Planul de acțiune pentru economia circulară. Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la propunere la 12 februarie 2019. Consiliul a convenit asupra poziției sale (abordare generală) la 26 iunie 2019.

Negocierile cu Parlamentul European au început la 10 octombrie și s-au încheiat la 2 decembrie sub forma unui acord provizoriu, care a fost confirmat astăzi de ambasadorii la UE ai statelor membre. Acest lucru face posibilă adoptarea oficială a noilor norme, care va avea loc în 2020.

Regulamentul va fi apoi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Regulamentul se aplică după scurgerea a trei ani de la data intrării sale în vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here