Acasă Interne Rezistența la integritate a lucrătorilor din MAI – testată cu succes de...

Rezistența la integritate a lucrătorilor din MAI – testată cu succes de DNA

DISTRIBUIȚI

În 2017, Direcția Generală Anticorupție (DGA) a participat activ în cadrul eforturilor întreprinse de societatea românească pentru prevenirea și combaterea corupției, urmărind în mod prioritar consolidarea mediului de integritate la nivelul ministerului, îmbunătățirea relațiilor de cooperare cu celelalte instituții ale statului angrenate în acest demers și, deopotrivă, cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale.

În ansamblu, retrospectiva anului 2017 este pozitivă, activitățile întreprinse și rezultatele descrise în cele ce urmează fiind de natură să certifice determinarea cu care s-a acționat și justețea traiectoriei instituționale adoptate, susțin mai-marii DGA.

În 2017, a desfășurat 3.877 activităţi de informare şi instruire anticorupţie, la care au participat 58.115 angajaţi ai M.A.I (reprezentând aproximativ 45% din totalul personalului M.A.I.), 11.112 având funcţii de conducere şi 47.003 cu funcţii de execuţie. Au fost consemnate 158 de situații în care funcționarii ministerului au sesizat D.G.A. atunci când li s-au oferit sume de bani sau alte foloase în schimbul unor servicii, ori au denunțat cazuri în care colegii lor au fost implicați în comiterea unor fapte de corupție. Cazurile reprezentative de denunțare a încercării de implicare a unor polițiști în fapte de corupție sunt prezentate în Anexa nr. 1.

În cadrul şcolilor de formare iniţială şi a centrelor de formare continuă, au fost desfăşurate activităţi de prevenire a corupţiei cu poliţiştii încadraţi din sursă externă în anul 2017, aflaţi la cursuri de iniţiere în carieră.

În mod distinct, a fost elaborat, aprobat şi este în implementare ”Planul de măsuri comun în vederea prevenirii corupției, în contextul migrației ilegale pentru anul 2017”, încheiat în parteneriat cu Inspectoratul General de Imigrări şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. ctivități de informare, cu participarea a 333 polițiști de frontieră și din cadrul structurilor de imigrări. Pe fondul necesității organizării unor activități cu caracter preventiv cu alte instituții publice sau organizații neguvernamentale, la nivelul anului 2017 a avut loc o suită de manifestări menite să solidarizeze în efortul de anticorupție cât mai multe componente instituționale.

În ceea ce privește campaniile de informare a cetățenilor, au fost desfășurate următoarele activități: distribuirea, la nivelul structurilor subordonate, de bannere cu sloganul „Împreună demolăm corupția”, acestea fiind amplasate pe clădirile structurilor M.A.I., precum și pe clădirile altor instituții partenere; realizarea unei campanii de informare și conștientizare anticorupție pentru cetățeni, în cadrul parteneriatului cu Primăria Municipiului București – Regia Autonomă de Transport București (R.A.T.B.), prin afișarea unor autocolante pe mijloacele de transport în comun bucureștene, cu mesajul „Circulați pe linia anticorupție 0800.806.806, linie telefonică gratuită unde puteţi sesiza faptele de corupție în care sunt implicaţi angajații Ministerului Afacerilor Interne”; promovarea unor mesaje preventive anticorupţie, în parteneriat cu o societate comercială, prin intermediul a aproximativ 2.500 terminale de plată dispuse pe întreg teritoriul României.

Alte activități de prevenire au constat în elaborarea unor informări adresate structurilor M.A.I., difuzarea unor articole cu conținut educativ-preventiv, analize sau materiale în diverse publicații, printre care elaborarea „Sintezei privind principalele activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei” (postată pe site-ul de Internet al D.G.A., precum şi pe site-urile similare ale structurilor ministerului) și a „Buletinului documentar și de informare – Integritatea”, (diseminat, letric şi electronic, structurilor ministerului).

Testarea integrităţii lucrătorilor M.A.I.

În 2017 s-au efectuat 75 de teste de integritate profesională – 69 cu rezultat pozitiv (în sensul că lucrătorii M.A.I. testaţi au dat dovadă de integritate) şi 6 cu rezultat negativ. Aceste teste au vizat 75 lucrători ai ministerului (6 dintre aceştia au primit sume de bani sau foloase pentru a nu îşi îndeplini atribuţiile de serviciu). În situaţia testelor de integritate cu rezultat negativ, au fost sesizate structurile de parchet pentru a dispune cu privire la oportunitatea efectuării de acte procedurale penale, în scopul probării activităţii infracţionale.

Dosare complexe

În 2017, s-au efectuat cercetări și au fost înaintate la parchet 2.785 de dosare penale. Dintre acestea, 1.030 au fost iniţiate din sesizare proprie, iar 1.755 au fost primite de la diferite structuri de parchet.

Repartiția pe structurile de parchet este următoarea: 420 au fost înaintate la D.N.A., 135 la unităţile D.I.I.C.O.T., iar 2.230 la structurile centrale şi teritoriale ale P.Î.C.C.J.

În anul 2017, activitățile procedurale realizate de lucrătorii D.G.A. s-au desfășurat în baza unui număr total de 4.420 ordonanțe de delegare ale unităților de parchet soluționate, din care 551 de către D.N.A., 317 de la D.I.I.C.O.T. şi 3.552 de la structuri ale P.Î.C.C.J.

Ca urmare a activităţilor procedurale derulate de poliţiştii D.G.A., procurorii de caz au emis rechizitorii în 299 dosare şi au încheiat 88 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei (+83% raportat la anul anterior), ceea ce presupune o finalitate crescută a cazurilor instrumentate de poliția judiciară a D.G.A.. De altfel, este de remarcat că, rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției însumează un total de 387, ceea ce reprezintă, în medie, unul pe zi. Cazurile reprezentative din activitatea de combatere sunt prezentate în Anexa nr. 2.

Referitor la tipologia faptelor de corupție, procentual s-au înregistrat 13% infracțiuni de luare de mită, 26% dare de mită, 6% trafic de influență, 3% cumpărare de influență, 17% infracțiuni la Legea nr. 78/2000, respectiv 35% alte infracțiuni în legătură cu fapte de corupție.

În anul 2017, au fost inculpaţi 1.058, dintre care 189 lucrători ai M.A.I., 27 cu funcţii de conducere şi 162 de execuţie.

Perspective

Ca priorităţi de acţiune pe termen scurt şi mediu, Direcția Generală Anticorupție și-a propus implementarea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, îmbunătățirea capacității operaționale de investigare și combatere a corupției la nivelul M.A.I. și identificarea celor mai bune soluţii pe linia managementului.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here