Acasă Educatie ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUNARI, RESPONSABILITATE ȘI PERSEVERENȚĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUNARI, RESPONSABILITATE ȘI PERSEVERENȚĂ

DISTRIBUIȚI

Începând din acest an școlar, în cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 Tunari funcţionează un Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică și un Cabinet Logopedic Interșcolar, acestea având în arondare atât școala, cât și grădinița cu program prelungit nr.1. Activitatea școlii se desfăşoară în trei corpuri moderizate cu săli de clase spaţioase, laboratoare dotate, cancelarii cu toată aparatura necesară pentru desfășurarea activităților, dar și un Centru de Documentare şi Informare.

Cabinetul școlar a fost dotat cu mobilier adecvat de către Primăria Tunari. “La aceste cabinete, care funcționează în același loc, elevii, cadrele didactice şi părinţii se pot adresa cu încredere pentru a fi consiliați şi pentru a-şi rezolva probleme personale de ordin psihosociologic sau educaţional care privesc mediul şcolar, dificultăţi de relaţionare şi comunicare dar și pentru depistarea, evaluarea complexă și identificarea tulburărilor de limbaj și de comunicare la copiii preșcolari și la școlarii mici”, ne spune directorul Școlii Gimnaziale nr.1 Tunari, profesorul Coca Codreanu.

 

Rolul profesorului consilier școlar în cadrul Cabinetului Școlar de Asistenţă Psihopedagogică

 

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică asigură informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a tuturor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice prin activităţi specifice realizate la nivel individual sau de grup, acţiuni de colaborare cu Primăria Tunari, instituţii care desfăşoară activităţi în domeniul educaţional în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor. Consilierul şcolar are responsabilitatea de a iniţia un program de consiliere coerent, bazat pe dezvoltarea pozitivă personală, educaţională şi socială a fiecărui individ.

Profesorul consilier şcolar se ocupă şi de promovarea sănătăţii mentale, a stării de bine, prin asigurarea unei funcţionări optime din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional şi social şi nu în ultimul rând de activitatea de prevenţie a comportamentelor indezirabile, negative, antisociale, a neîncrederii în sine, a conflictelor interpersonale, a situaţiilor de criză şi dificultăţilor de învăţare.

 

Rolul profesorului logoped

 

Cabinetul Logopedic Interșcolar, parte a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, deservește cei 450 de elevi. Terapia logopedică este o activitate complexă, desfăşurată pe multiple planuri, individual sau pe grupe, în funcţie de etiologia tulburării, gravitate şi vârstă, cunoaşterea şi prevenirea cauzelor care provoacă tulburări de limbaj şi asigurarea unui climat favorabil dezvoltării normale a limbajului.

 

Cooperare bazată pe încredere

 

Valorile-cheie promovate de școala din Tunari în rândul comunității școlare și în rândul comunității locale sunt legate de cooperarea bazată pe încredere, respect reciproc, toleranţă, armonie în scopul creării unui ethos școlar plăcut, stimulativ atât pentru elevi, cât și pentru personalul angajat, prin oferirea de servicii educaţionale competente, dând dovadă de integritate și aprecieri obiective în toate activitățile desfășurate, urmărind permanent gradul de satisfacție a tuturor factorilor implicați în educați. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea, prin identificarea şi aplicarea de programe de formare continuă, pentru personalul angajat, în scopul însușirii competențelor necesare postului, a creșterii în experienţă și dezvoltării profesionale și personale. Tot aici urmărim asigurarea modernizării școlii prin dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru specifie.

Grădiniţa nr.1 Tunari, structură a Şcolii Gimnaziale nr.1, îşi desfăşoară activitatea în două corpuri de clădire, foste case boiereşti, cumpărate de Primăria Tunari de la familia Calimachi, care au fost reabilitate şi dotate corespunzător pentru două grupe cu program normal şi trei grupe cu program prelungit. – prof. COCA CODREANU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here