Acasă Info Local SE MODIFICĂ ORDINEA DE SOLUȚIONARE A DOSARELOR DE RETROCEDARE

SE MODIFICĂ ORDINEA DE SOLUȚIONARE A DOSARELOR DE RETROCEDARE

DISTRIBUIȚI

retrocedariIntrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 modifică ordinea de soluţionare a dosarelor de retrocedare, astfel încât acestea vor fi analizate şi finalizate în ordinea în care au fost înregistrate la Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor (ANRP). S-a stabilit că ordinea de soluţionare a dosarelor va fi cea a înregistrării, prevedere care anulează toate deciziile prin care, în perioada 2006 – 2011, unele dosare de despăgubire au fost repartizate spre soluţionare pe alte criterii. S-a mai stabilit ca dosarele constituite pe baza unor decizii/dispoziţii emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care s-a constatat existenţa dreptului la despăgubiri, precum şi întinderea acestui drept, să fie soluţionate cu prioritate.

Pentru aplicarea acestei prevederi şi pentru a nu afecta principiul soluţionării dosarelor în ordinea înregistrării, ANRP a constituit un serviciu care are ca sarcină soluţionarea dosarelor cu hotărâri judecătoreşti. Având în vedere faptul că la acest moment nu se cunoaşte care sunt dosarele cu hotărâri judecătoreşti (hotărârile fiind date în contradictoriu cu alte instituţii), ANRP invită titularii acestei categorii de dosare să se adreseze instituţiei.

Se verifică și toate dosarele aflate în aşteptare

Pe de altă parte, ANRP va face şi o verificare a tuturor dosarelor aflate în aşteptare, în scopul identificării celor cu hotărâri judecătoreşti, dar acest proces va fi unul de durată, ţinând cont de numărul mare de dosare şi numărul mic de persoane care pot fi afectate acestei activităţi. În cazul terenurilor, este util orice document care indică amplasamentul, categoria de folosinţă şi situaţia juridică, în cazul construcţiilor fiind util orice document din care să reiasă situaţia juridică, suprafaţa şi descrierea din punct de vedere arhitectural.

Dintre dosarele repartizate prin hotărâri ale Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor se mai află în lucru încă 5.383 de dosare: 1.914 dosare date în lucru în mod aleatoriu (prin tragere la sorţi), în perioada martie 2008 – iulie 2008; 1.628 dosare pentru care s-a aprobat tratarea cu prioritate în perioada septembrie 2009 – mai 2011 (cazuri speciale) și 1.841 dosare date în lucru în funcţie de numărul de înregistrare, în baza Deciziei C. În această ultimă categorie intră dosarele transmise ANRP înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 81/2007, respectiv dosarele de la numărul 3.171 la numărul 6200; cele transmise ANRP după intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 81/2007, respectiv dosarele de la numărul 39.977 la numărul 43.000.

”Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene de fond funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor au fost înregistrate 29.816 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 18.518 de dosare. După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar se lucrează în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până la data de 05.03.2016, au fost repartizate consilierilor, spre analiză, dosarele înregistrate până la numărul 26.000”, informează ANPR.

Pe de altă parte, în dosarele considerate complete, Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), compus din consilierii ANRP, a propus Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here