Acasă Educatie Studiu: 24,3% dintre tinerii instituționalizați termină doar 8 clase

Studiu: 24,3% dintre tinerii instituționalizați termină doar 8 clase

DISTRIBUIȚI

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) și SOS Satele Copiilor au lansat joi, 16 iulie 2020, primul studiu despre situația tinerilor care au părăsit sistemul de protecție specială din România.

Studiul reprezintă o premieră la nivel național, deoarece până la acest moment nu a existat o evidență detaliată asupra situației și calității vieții și o vedere de ansamblu asupra tinerilor care ies din sistemul de protecție specială a copilului în România. Studiul a fost realizat de Asociația Sociometrics la cererea SOS Satele Copiilor România, cu sprijinul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA). Cercetarea i-a vizat pe toți cei 13.151 tineri care au părăsit sistemul de protecție specială între 2014-2017.

Enumerăm principalele rezultate ale cercetării:

 • proporția tinerilor care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nici nu participă la activități de formare profesională este aproape dublă în cazul celor din sistemul de protecție
 • dintre aceștia, 46,4% sunt fete și 22,3% băieți
 • 24,3% dintre tineri termină doar 8 clase
 • fetele sunt de 5,5 ori mai vulnerabile
 • 65,9% nu au un loc de muncă la încetarea măsurii de protecție și, cel mai adesea, tinerii ocupă poziții cu un grad foarte scăzut de calificare (51% sunt poziții de muncitor cu/fără calificare)
 • 31% nu sunt pregătiți să-și găsească o locuință, 22% să-și caute un loc de muncă
 • 50% dintre tinerele din sistemul de protecție, care au copii au născut înainte de 20 de ani
 • 11% nu locuiesc împreună cu copiii lor și aproximativ 5% dintre copiii au intrat la rândul lor în sistemul de protecție

Studiul a identificat problemele principale cu care se confruntă tinerii la ieșirea din îngrijire: nu au deprinderi de viață independentă formate (nu știu să gestioneze un buget, nu știu să gătească), nu au o educație potrivită, nu au o locuință decentă și sunt expuși riscurilor (prostituție, trafic de droguri etc). Vârsta medie la care tinerii părăsesc serviciile de protecție este de 19,8 ani versus 28,1 ani pentru copiii din familii. Sunt pe cont propriu de timpuriu, iar pentru asta e nevoie de o pregătire susținută, care să înceapă încă de la intrarea în sistem, etapizat

”Iată că avem, în premieră, o oglindă a situației tinerilor care părăsesc sistemul de protecție. Răspunsul instituțional la datele prezentate trebuie să fie unul ferm și să țintească deopotrivă cauzele de bază ale acestei situații, dar și măsuri concrete pentru tineri. Sistemul de protecție din România trebuie în primul rând să se mobilizeze pentru a reduce numărul copiilor care rămân în sistem nepermis de mult. Integrarea în familie și deblocarea adoptabilității copiilor de timpuriu sunt cheia diminuării situațiilor relevate de acest studiu. Cu cât un copil rămâne mai mult în sistemul de protecție, cu atât șansele sale la integrare socială și bunăstare scad, ne-o arată literatura de specialitate și realitatea obiectivă”, declară Mădălina Turza, președinte al ANDPDCA.

“De peste 20 de ani, ne preocupă constant tema tinerilor care părăsesc sistemul de protecție, iar experiența și expertiza acumulate ne îndreptățesc să spunem că este nevoie de muncă multă, perseverență, de profesioniști dedicați, dar și de un cadru legislativ și instituțional adecvat. Prin acest studiu, ne dorim sa evidențiem o realitate existentă la nivel național și să găsim, alături de partenerii noștri, de autorități, ONG-uri, companii și oameni din comunitate, cele mai bune soluții pentru a-i ajuta pe toți copiii și tinerii greu încercați să aibă un viitor. Numai împreună vom putea aduce schimbarea.” Diana Podaru, Director General SOS Satele Copiilor România

Studiul vine cu și cu o serie de recomandări care vizează aspecte ce țin de formarea specialiștilor care lucrează în sistemul de protecție, cu accent pe creșterea capacității de a comunica și empatiza cu tinerii care le solicită ajutor, colaborarea interinstituțională, dar și de politici publice menite să asigure soluții de găzduire și îngrijire de tip familial, adaptarea serviciilor actuale la nevoile reale ale copiilor, prin consiliere vocațională, activități pentru dezvoltarea deprinderilor de bază pentru autogospodărire, monitorizarea tinerilor după ieșirea din îngrijire etc.

În acest context, ANDPDCA a dezvoltat o serie de măsuri sectoriale, dar și sistemice pentru a adresa aceste probleme complexe:

 1. ANDPDCA a elaborat și promovat un pachet de măsuri introduse în Legea privind modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, menite să adreseze problemele reliefate de acest studiu: după cum urmează:
 • A fost introdusă posibilitatea monitorizării situației tinerilor după ce aceștia părăsesc sistemul de protecție specială, în cazul în care aceștia își exprimă acordul în acest sens. Pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială și și-au exprimat acordul privind monitorizarea situației lor, Serviciul public de asistență socială de la domiciliul tânărului sau, după caz, din localitatea în care acesta declară că va locui are obligația de a urmări SEMESTRIAL situația acestuia, pe o perioadă de 2 ani. Rapoartele vor fi transmise ulterior la DGASPC.
 • În ultimul an în care tinerii urmează să părăsească sistemul de protecție specială DGASPC are obligația să îi sprijine în căutarea unui loc de muncă și a unui loc de cazare. Încetarea măsurii nu poate fi realizată decât cu condiția existenței unor dovezi în acest sens.
 • Creșterea valorii indemnizației care se acordă la ieșirea din sistemul de protecție specială la valoarea a trei salarii de bază minim brute pe țară, garantate în plată, stabilit potrivit legii (Față de 1 salariu minim brut cât este în prezent).
 • La împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii pot opta între a rămâne în sistemul de protecție specială sau pentru primirea unei indemnizații lunare în valoare de 2.400 lei. Beneficiază de această indemnizație până la împlinirea vârstei de 26 ani tinerii care fac dovada că urmează o formă de învățământ la zi sau au un loc de muncă.
 1. ANDPDCA a lansat în luna iulie 2020 un mecanism integrat de monitorizare și suport psiho-emoțional pentru copiii, tinerii și adulții din sistemul de protecție realizat în parteneriat cu Unicef România, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI). La TELVERDE 0800.500.550, 25 de psihologi și specialiști în domeniul juridic și al asistenței sociale vor furniza suport și consiliere tinerilor din sistemul de protecție.
 2. ANDPDCA a creat o platformă de comunicare directă și constantă cu reprezentanții societății civile și furnizorii de servicii sociale pentru a fi în contact cu evoluția nevoilor și problemelor apărute în acest sector. Prin acest mecanism de dialog constant, asigurăm deopotrivă deblocarea unor situații punctuale și identificăm măsuri la nivel de reglementare.
 3. ANDPDCA a inițiat demersurile pentru un Program de Mentorat destinat tinerilor din sistemul de protecție. Prin intermediul acestui Program, o serie de parteneri publici și privați vor fi implicați în ghidarea tinerilor către o carieră profesională.
 4. Înțelegând nevoia stringentă de eliminare a dependenței tinerilor de sistemul de protecție, ANDPDCA a inițiat un amplu proces de eficientizare și deblocare a procedurii premergătoare adopției. Prin acest demers urmărim, pe lângă deblocarea procesului administrativ și conștientizarea personalului din sistem cu privire la necesitatea identificării unei familii permanente, la o vârstă cât mai mică a copiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here