Acasă Politic Vaccinare împotriva COVID 19: tarife între 25 și 100 de lei pe...

Vaccinare împotriva COVID 19: tarife între 25 și 100 de lei pe oră pentru registratori, asistenți și medici

DISTRIBUIȚI

Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței în format online de vineri ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19, fiind stabilite tarife între 25 și 100 de lei pe oră pentru registratori, asistenți și medici.

Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 personalul medico-sanitar și registrator, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:

  1. 100 lei/oră pentru medici;
  2. b) 50 lei/oră pentru asistenți medicali;
  3. c) 25 lei/oră pentru registratori.

Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceștia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

  1. a) pentru primii 25% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu
  2. b) peste pragul de 25% prevăzut la lit. a), tariful pe serviciu se ajustează după cum urmează:

pentru intervalul dintre 25,001% – 45% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 40 lei/serviciu

pentru intervalul dintre 45,001% – 65% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu

pentru intervalul de peste 65% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.

Medicii de familie beneficiază pentru serviciile acordate persoanelor care nu au un medic de familie, sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maxim 20 zile de la demararea fiecarei etape de vaccinare, stabilită prin instrucțiunile emise de președintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), de următoarele tarife :

  1. pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse – 15 lei /serviciu
  2. b) în cazul in care medicul de familie realizeaza în cabinetul propriu activitățile prevazute la litera a) și vaccinarea propriu-zisă – de 30 lei/serviciu

Ordonanța de urgență tranșează și disputa publică dintre primari și ministrul Sănătății privind plata personalului din centrele de vaccinare.

OUG stabilește că banii pentru plata personalului medico-sanitar și registrator se finanțează prin legea bugetului de stat pe anul 2021:

  1. în bugetele locale;
  2. prin transferuri de la bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Cheltuielile curente și de capital în vederea operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, prin transferuri către bugetele locale prin introducerea unui nou articol bugetar la capitolul ”Sănătate”.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here