Acasă Politic
DISTRIBUIȚI

Agenda ședinței Guvernului României din 8 iulie 2021

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/LG.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/LG-1.pdf

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGANEXA.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, precum și pentru instituirea unei derogări

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 251/2015 privind aprobarea Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-21.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Brăila din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGANEXA-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Alba din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și trecerea acestuia în domeniul public al Orașului Abrud, Județul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGANEXA-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-5.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile”- S.A.” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-6.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Aeroporturi București-S.A .” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-7.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind includerea unor imobile în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-8.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-9.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantității de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundațiile produse în județul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-10.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-11.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea parcului auto şi a consumului lunar de carburanţi al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii și Şcolii Naţionale de Grefieri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGANEXE.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizarea Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime – SCOMAR”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGANEXA-3.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu”, comasarea acestei părți la imobilul cu nr. MF 35513 și actualizarea datelor de identificare a imobilului cu nr MF 40266

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unor părți de imobile aflate în administrarea unor unități subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a restituirii acestora persoanei îndreptățite, schimbarea unității de administrare pentru unele părți de imobile, precum și pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-12.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0260 București din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHGANEXA.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare Inițială și Continuă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-1.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHGANEXE.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, pentru schimbarea unității de administrare a acestuia, precum și pentru transmiterea sa în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHGANEXE-1.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHGANEXE-2.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne –U.M. 0527 Galați

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHGANEXA-1.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte/Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului, transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1009 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexelor nr. 4 și 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-13.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 535, 2472 și 2594 și a adreselor poştale ale imobilelor 535 și 2472, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosința gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 535, 966, 1838, 2472 și 2594, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-14.pdf

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-15.pdf

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-16.pdf

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-17.pdf

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Zagidullin Albert”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-18.pdf

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar, a descrierii tehnice a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Sport Club Miercurea Ciuc

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-19.pdf

33.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a unui bun imobil, precum și comasarea a două bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-20.pdf

III.         PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 4 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here