Acasă Anunturi A N U N Ț privind procedura de atribuire a autorizațiilor taxi...

A N U N Ț privind procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi

DISTRIBUIȚI

ROMÂNIA

JUDEȚUL ILFOV

PRIMĂRIA ORAȘULUI BRAGADIRU

Orasul Bragadiru, Șos Alexandriei, Nr 249

NR.7166/08.02.2021

A N U N Ț

 

în conformitate cu prevederile art.22, alin(1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii 38/2003 privind transportul public de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobate cu Ordinul 356/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative,

 

– PRIMĂRIA  ORAȘULUI  BRAGADIRU DECLANȘEAZĂ PROCEDURA DE ATRIBUIRE  A  AUTORIZAȚIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI,  ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.02.2021.

– VOR FI ATRIBUITE UN NUMĂR DE 7 AUTORIZAȚII TAXI, Nr. 92,93,94,95,96,97,98.

– CERERILE DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE  VOR FI DEPUSE PÂNĂ LA DATA DE 07.05 2021;

DOCUMENTELE CARE TREBUIE DEPUSE SUNT:

  • AUTORIZAȚIA TRANSPORT  – copie;
  • CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE – copie;
  • CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI – copie;
  • CERTIFICATUL DE AGREARE EMIS DE R.A.R. – copie;
  • DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE AUTOVEHICULUL LE ÎNDEPLINEȘTE;
  • DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND MODUL DE ASIGURARE A DISPECERIZĂRII
  • DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE AUTOVEHICULUL LE ÎNDEPLINEȘTE;
  • REZULTATUL ATRIBUIRII VA FI ANUNȚAT ÎN DATA DE 26.05.2021;
  • PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIILOR TAXI VA FI DEMARATĂ LA DATA  DE 02.06.2021;

CRITERIILE DE DEPARTAJARE ȘI PUNCTAJELE CARE SE ACORDĂ:                                                          .

 

Nr crt

          C R I T E R I I        D E     D E P A R T A J A R E Punctaj Obs
   1 Vechime autoturismului de la data

fabricației

 

0 ani-  2 ani

2 ani-  5 ani

5 ani-10 ani

    12

5

3

 

 

   2. Clasificarea autovehiculelor conform normelor de poluare EURO

 

 

Euro 5

Euro 4

Euro 3

Euro 2

    13

9

5

2

 
   3. Volum portbagaj util

 

400-500 l

300-400 l

      6

4

 

 

   4. Vechimea în ani de când transportatorul desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi 0 ani-  5 ani

5 ani-10 ani

      3

7

 
   5. Gradul de protecție a pasagerilor/airbaguri

 

-airbag

-fara airbag

      5

0

 
   6.  Efortul investițional al transportatorului autorizat, definit de modul de deținere -proprietate

-leasing

      6

4

 
   7.  Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehicului în activitate de minim 8 h/zi -8 h/zi       5  
    8. Dotări suplimentare

– GPS

– dispozitiv fix de înregistrare

– perete despărțitor între șofer și client

– dispozitiv pentru plata cu card

   

5

5

5

5

 

 

  • RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE DE LA COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAșULUI BRAGADIRU, TELEFON :  448.07.95 / 219.

 

 PRIMAR                                                                       SECRETAR,

(p) GRIGORE MARIAN DUMITRU                                               VERONICA IONITA

 

Comp.TAXI ,

GHEORGHE IORDACHE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here