Acasă Politic Agenda ședinței Guvernului României din 22 octombrie 2020

Agenda ședinței Guvernului României din 22 octombrie 2020

DISTRIBUIȚI

Agenda poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentului convenit prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) Adoptată de Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Turismului, adoptat la cea de-a XVII-a sesiune a sa, la Cartagena de Indias, 23-29 noiembrie 2007, la Statutul Organizației Mondiale a Turismului, adoptat de Adunarea Generală extraordinară a Uniunii Internaționale a Organismelor Oficiale de Turism, la Mexico City, 17-28 septembrie 1970

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/LG-6.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/LG-4.pdf

 1. PROIECT DE LEGE privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/LG-5.pdf

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-5.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-6.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-8.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-9.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-11.pdf

 

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-25.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-26.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități, ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local și pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-27.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Națională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHG-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHG-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-28.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-29.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-30.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.241/2018 pentru aprobarea participării României la Expoziția mondială 2020 ”Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-31.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bistrița-Năsăud, Harghita, Sibiu şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-32.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea pe lângă Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” a unei activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea activităților de înregistrare sistematică a imobilelor aflate în domeniul public de interes național și în administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-33.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității Electorale Permanente

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-34.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HGANEXA-2.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării Sălii Polivalente situată în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18, județul Tulcea, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiții ”Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-35.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-36.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Corund, județul Harghita

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HGNFANEXA-2.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-37.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 26 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHGANEXA-2.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a unui teren și comasarea acestuia cu alt imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat în urma comasării, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-38.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unității de administrare pentru unele părţi ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHGANEXE-1.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraș-Severin din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHGANEXA-3.pdf

22.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Concluziile analizei de impact privind descentralizarea competențelor exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale către autoritățile administrației publice locale la nivel judeţean

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-12.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: modificarea Memorandumului nr. 17.233/10.12.2014, cu tema: „Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor” „Cartierul pentru Justiție” – complex urbanistic destinat sediilor unor instituții aparținând sistemului judiciar” „Programul Național de consolidare a infrastructurii parchetelor”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-13.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării „Înțelegerii privind colaborarea din domeniul educației între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză în perioada 2020 – 2024”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-14.pdf

 

 1. INFORMĂRI
 2. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Informare privind pregătirea exercitării dreptului de vot în străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NOTA-DE-INFORMARE.pdf

 1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/INFO-4.pdf

 1. INFORMARE privind situația referitoare la utilizarea schemelor de ajutor de stat în contextul pandemiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/INFORMARE.pdf

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here