Acasă Politic Agenda ședinței Guvernului României din 27 ianuarie 2021

Agenda ședinței Guvernului României din 27 ianuarie 2021

DISTRIBUIȚI

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/OUG-2.pdf

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-13.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea și completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-14.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-15.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HGANEXA-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-16.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-17.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Bătarci, județul Satu-Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-18.pdf

 

III. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene -2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-12.pdf

 1. MEMORANDUMcu tema: Notificarea reprezentanților Asociației Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România (AOR) şi Asociația Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației naționale a României la Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa (CALRE) pentru perioada 2021 – 2026

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-13.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here