Acasă Politic Agenda ședinței Guvernului României din 27 noiembrie 2020

Agenda ședinței Guvernului României din 27 noiembrie 2020

DISTRIBUIȚI

Agenda poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/LG-3.pdf

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-10.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-11.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-12.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextual pandemiei COVID 19

(PRIMĂ LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

(PRIMĂ LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-14.pdf

 

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-64.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-59.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-52.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor victimelor incendiului produs la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, în data de 14 noiembrie 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2737 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”, instituție de drept public aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-53.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de investiţii în cazarma 1181 Vlădeni”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-54.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere bretela H în cazarma 546 Otopeni”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-55.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenție la pavilioanele P1, Z1 și Z2 din cazarma 3525 Clinceni”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-56.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 39 și 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-58.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Timișoara în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/NFHG-3.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și declararea lui ca bun de interes public national

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-60.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice și denumirii unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-61.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-Anexa.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare râu Crișul Repede, județul Bihor”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-62.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 București, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-63.pdf

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de schimburi culturale între Guvernul României și Guvernul Republicii India

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-9.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Prelungirea valabilității Programului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, al culturii, sportului, tineretului, massmedia şi turismului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-10.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru garantarea executării hotărârilor judecătorești împotriva unui debitor public, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public (grupul de cauze Săcăleanu împotriva României)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-11.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Notificarea în vederea înlocuirii unui membru titular și desemnarea unui membru supleant din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-12.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului NICOLESCU Radu – consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la Compania Națională ”Poșta Română” – S.A., unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-13.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Stefan-Andrei CAZACU –secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de membru în Consiliul de administrație al Administrației Naționale de Meteorologie

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-14.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here