Acasă Info Local AJOFM Ilfov: S-a schimbat Legea șomajului

AJOFM Ilfov: S-a schimbat Legea șomajului

DISTRIBUIȚI

Corina Florentina Preda, purtător de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov, amintește că de la 1 ianuarie 2018 au apărut modificări la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Așadar, nu vor beneficia de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii.

Totodată, Legea șomajului prevedea, la articolul 73^1, că absolvenții în vârstă de minim 16 ani, înregistrați la AJOFM, care se încadrează cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referință. De asemenea, absolvenții cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizație de șomaj și se angajează în perioada de acordare a indemnizației, cu normă întreagă, pe perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Potrivit noilor modificări, de stimulentele amintite mai sus nu mai beneficiază absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii doi ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au încheiat contracte individuale de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, indiferent dacă au beneficiat sau nu de stimulent financiar; absolvenţii care în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului au fost admişi în unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale.

De asemenea, persoanele care beneficiază de primă au dreptul la menţinerea primei acordate şi în situaţia în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

O altă modificare constă în faptul că șomerii înregistraţi la AJOFM Ilfov, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de trei luni, ulterior datei înregistrării, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.

Printre persoanele care nu pot beneficia de primă de mobilitate, potrivit noilor reglementări, se numără și cele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare; persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, în cazul primei de instalare; persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare; persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, în cazul primei de instalare.

Modificări care vizează angajatorii:

Modificări au fost aduse și la articolul 85 alineatul (6), litera b) ale Legii nr. 76.

Aliniatul 1) al acestui articol prevede că ”angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET – (tânărul NEET este acela cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională și este înregistrat în evidențele agenției) primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni”.

De această facilitate nu beneficiază, potrivit noilor modificări, ”angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii doi ani”.

De facilitățile prevăzute la aliniatele (1), (2) și (5) ale Legii nr. 76/2000 nu mai beneficiază, adică de subvenția de 900 de lei acordată din bugetul asigurărilor de șomaj, în anumite condiții, la angajarea anumitor categorii de șomeri, „angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii doi ani”.

Nu în ultimul rând, articolul 113 al Legii șomajului este completat cu o nouă prevedere, astfel: ”Neeliberarea documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare de către angajator persoanelor care doresc să beneficieze sau beneficiază de drepturi băneşti care se acordă conform prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei”.

Forma actualizată a Legii 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă poate fi vizualizată prin accesarea site-ului A.J.O.F.M. Ilfov, la secțiunea Legislație.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here