Acasă Info Local Alesii locali (si nu numai) din Ilfov trebuie sa stie

Alesii locali (si nu numai) din Ilfov trebuie sa stie

DISTRIBUIȚI

A mai ramas o săptămână până la expirarea termenului de depunere a declarațiilor de avere și de interese, respectiv 15 iunie 2017. Aceasta este ultima zi în care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.

Pentru facilitarea procesului de completare a declarațiilor, Agenția Națională de Integritate (ANI) recomandă persoanelor prevăzute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declarațiilor de avere și de interese, ce sunt disponibile pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea “Formulare” (https://goo.gl/I7Lcbw). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa: https://goo.gl/1zHmVk.

De asemenea, pentru completarea conformă a declarațiilor de avere și de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese (https://goo.gl/uOJ9n0), Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese (https://goo.gl/YKrIQN),  precum și secțiunea de întrebări frecvente (https://goo.gl/ny7EH1).

Persoanele suspendate din exercițiul funcției sau al demnității publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declarațiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

Obligațiile persoanelor din instituțiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese: Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese pe pagina de Internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii; Persoanele desemnate vor transmite Agenției până la data de 1 august 2017, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraþiile de avere și declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primate. Sancțiuni prevăzute de Legea 176/2010: Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare; Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeași sancțiune se aplică și conducătorului entității respective, dacă acesta nu îndeplinește obligațiile prevăzute de Legea 176/2010.

Declarațiile se păstrează pe pagina de Internet a instituției și pe Portalul public al Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului, timp de 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here