Acasă Anchete ANI a publicat lista cu funcțiile publice importante

ANI a publicat lista cu funcțiile publice importante

DISTRIBUIȚI

Agenția Națională de Integritate aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, în vederea implementării dispozițiilor articolului 3, alin. (31) – (34) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a publicat pe pagina de Internet lista funcțiilor publice importante, astfel cum au fost transmise de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație (https://bit.ly/2IEOU3S).

Obligațiile Agenției Naționale de Integritate au fost stabilite prin articolul 3, alin. (31) – (34) din Legea nr. 129/2019, astfel:

– alin. (31) „Agenția Națională de Integritate întocmește lista cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională, menționate la alin. (2), lit. a) – g), pe baza datelor și informațiilor transmise de îndată de către entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de entitățile în sarcina cărora rezidă această obligație, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări”;

– alin. (32) „Organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României întocmesc de îndată lista cu funcțiile publice importante, în sensul alin. (2), lit. h), pe care o transmit Agenției Naționale de Integritate. Agenția Națională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.”;

– alin. (33) „Listele prevăzute la alin. (31) și (32) sunt publicate pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate sub formă structurată și se transmit, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, ori de câte ori se impune, Comisiei Europene.” ;

– alin. (34) „Agenția Națională de Integritate stabilește, prin metodologie aprobată de către președintele acesteia, modalitatea de transmitere, precum și structura datelor și informațiilor ce urmează a fi gestionate/raportate, urmând a comunica modalitatea aleasă entităților în sarcina cărora rezidă această obligație.”

Pentru ducerea la îndeplinire a imperativelor legale, Agenția a finalizat procedurile interne de lucru, precum și metodologia prevăzută la art. 3, alin. (34) din Legea nr. 129/2019, care poate fi consultată la secțiunea „Lista funcțiilor publice importante” aflată pe pagina de Internet a instituției.

În virtutea dispozițiilor legale, Agenția a transmis 234 de adrese către entitățile corespunzătoare categoriilor de funcții și demnități enumerate la art. 3, alin. (2) din Legea nr. 129/2019, privind obligațiile prevăzute de lege.

Funcțiile publice importante determină persoanele expuse public (PEP), conform art. 3, alin. (1) din Legea nr. 129/2019 „În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante”.

Conform dispozițiilor art. 3, alin. (2) din Legea nr. 129/2019, prin funcții publice importante se înțeleg:

„a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;

  1. b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
  2. c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
  3. d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
  4. e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
  5. f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
  6. g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;
  7. h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.”

Lista se referă exclusiv la tipologii de funcții ce corespund enumerării de la art. 3, alin. (2) din Legea nr. 129/2019, și nu la numele persoanelor care ocupă aceste funcții.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here