Acasă Anunturi ANUNȚ

ANUNȚ

DISTRIBUIȚI

București, 22.08.2014 

Finanţare nerambursabilă pentru realizarea proiectului

”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SI A ALINIAMENTELOR STRADALE

DIN ORASUL  PANTELIMON, JUDETUL ILFOV”

Oraşul Pantelimon a demarat, în data de 16.09.2013, implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere si a aliniamentelor stradale din orasul  Pantelimon, judetul Ilfov”, cod SMIS 19913. Acesta se va desfăşoară pe o perioadă de 21 de luni şi este co-finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Centre urbane”.

Proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere si a aliniamentelor stradale din orasul  Pantelimon, judetul Ilfov” urmăreşte optimizarea beneficiilor sociale prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a comunităţilor locale şi satisfacerea nevoilor acestora, deoarece dezvoltarea durabilă trebuie să asigure o creştere a nivelului de trai al oamenilor, cu accent deosebit asupra prosperităţii zonelor mai puţin dezvoltate, evitând, în acelaşi timp, costurile asupra viitorului.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivul general al Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, respectiv „creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului”. Modernizarea celor peste 29 km de străzi va asigura o circulaţie fluentă şi o stimulare a dezvoltării economice urmare a creşterii accesibilităţii zonei şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor. Ţinând cont de faptul că dezvoltarea infrastructurii reprezintă o premisă esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială, modernizarea celor 100 de străzi propuse în cadrul proiectului va avea un rol determinant în procesul de dezvoltare durabilă a orasului Pantelimon şi în acelaşi timp al judeţului Ilfov şi a regiunii Bucuresti-Ilfov.

Prin atingerea obiectivelor specifice ale acestui proiect se urmărește reducerea costurilor de transport de mărfuri și călători, creșterea eficienței activităților economice, reducerea consumului de energie și de timp, facilitarea accesului populației la serviciile de sănătate, asistență socială și educație, rezolvarea problemelor cu excesul apelor pluviale de pe străzi în perioadele ploioase, creșterea atractivității transportului în comun și îmbunătățirea desfășurării circulației, din punct de vedere al confortului și siguranței.

Valoarea totală a proiectului este de 53.976.901,81 lei, din care 36.693.442,4 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile obţinute în cadrul acestui program. În acest moment, proiectul se află în faza de implementare.

Pentru detalii suplimentare: Ileana TUDOR, Responsabil tehnic, telefon: 021.350.24.44; Fax: 021.350.24.42

 

”Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here