Acasă Info Local ANUNȚ CU PRIVIRE LA INTENȚIA DE ELABORARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL

ANUNȚ CU PRIVIRE LA INTENȚIA DE ELABORARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL

DISTRIBUIȚI

 

Având în vedere Acordul de cooperare pentru constituirea asociației ”Măgurele Science Park”, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 72 din 15.07.2015, încheiat între Consiliul Județean Ilfov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” IFIN-HH, Asociația Măgurele High Tech Cluster și Primăria Măgurele-Consiliul Local;

În baza:

Art. 22, alin. (1) și alin. (2), lit. (b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Art. 33, alin. (2), (4) și (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016 emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – MDRAP;

Art. 14 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism din 30.12.2010 aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010;

Consiliul Județean Ilfov vă informează cu privire la intenția de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interorășenesc/Intercomunal ”ARIA DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE PE TERITORIUL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE  BRAGADIRU, MĂGURELE, JILAVA, CORNETU ȘI DĂRĂȘTI-ILFOV” din județul Ilfov.

Scopul proiectului este stimularea economiei județului Ilfov și creșterea competitivității economice prin intermediul transferului tehnologic și inovării.

Obiectivele care sunt urmărite în cadrul acestui demers sunt:

Să asigure indivizilor și colectivităților dreptul de folosire echitabilă și o utilizare eficientă a teritoriului, condiții de locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identității arhitecturale, urbanistice și culturale a localităților urbane și rurale, condiții de muncă, de servicii și de transport ce răspund diversității nevoilor și resurselor populației, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecției peisajelor naturale și construite, conservarea biodiversității și crearea de continuități ecologice, securitatea și salubritatea publică, raționalizarea cererii de deplasări;

Inițierea și dezvoltarea cooperării între mediul public, mediile de cercetare și inovare, și comunitatea de afaceri;

Promovarea inovării, valorificarea rezultatelor cercetărilor și tehnologiei;

Simplificarea proceselor de transfer tehnologic, precum şi consolidarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

Date cu privire la informarea și consultarea publicului din cadrul Consiliului Județean Ilfov:

Persoana responsabilă: Marian Boangăr Burda – Arhitect șef

adresa: Bucureşti, Str. Gh. Manu nr.18, sector 1, telefon +40-21-212.56.93, e-mail urbanism@cjilfov.ro sau cjilfov@cjilfov.ro

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PATZ.

Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat pe pagina de internet a Consiliului Județean Ilfov, www.cjilfov.ro la secțiunea informare publică.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here