Acasă Info Local
DISTRIBUIȚI

U.A.T orașul Bragadiru cu sediul în orașul Bragadiru, str. Șos. Alexandriei nr. 249, cod postal 077025, CUI 4992998, tel. 021/4480795, e-mail primăriaorasbragadiru@yhaoo.com, organizează în data de 21.10.2019 ora 10:00 licitație publică pentru  terenul în suprafață de 15.000 mp, situat în domeniul public al orașului Bragadiru, tarla 51, parcela 216, 217, județul Ilfov, identificat cu numărul cadastral 125756.

Informații privind obiectul închirierii:

Obiectul  licitației îl reprezintă terenul în suprafață de 15.000 mp, situat în domeniul public al orașului Bragadiru, tarla 51, parcela 216, 217, județul Ilfov, identificat cu nunărul cadastral 125756.  Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Bragadiru nr.  175 din 29.08.2019 și conține :

Caietul de sarcini;

Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de licitație publică;

Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

Informații privind detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru  stabilirea ofertei câștigătoare;

Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii

Formulare

Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire: la sediul UAT Bragadiru din Șos. Alexandriei nr. 249, relații cu publicul de luni pâna vineri între orelele 9,00 – 13,00 sau de pe site-ul UAT Bragadiru www.primariaorasbragadiru.ro.

Data limită până la care se pot solicita clarificări este  10.10.2019 ora  13,00.

Informații privind ofertele:

Data limită pentru depunerea ofertelor este  14.10.2019 ora 13,00.

Ofertele se depun la registratura Primăriei orașului Bragadiru din str. Șos. Alexandriei nr. 249, oraș Bragadiru, județul Ilfov, cod postal 077025.

Ofertele se depun într-un exemplar.

Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul UAT Bragadiru din Șos. Alexandriei nr. 249 în data de 21.10.2019 ora  10,00.

Soluționarea litigiilor apărute în legătura cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se face conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Publicat astăzi, 18 septembrie 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here