Acasă Anunturi ANUNȚ DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE

DISTRIBUIȚI
 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA CORBEANCA, Independenţei,nr.14, CORBEANCA, judeţul ILFOV, telefon 0212666031, fax 0212666010, email: primarie@primariacorbeanca.ro
 2. ANUNȚ DE PARTICIPARE

 • Autoritatea finanțatoare – COMUNA CORBEANCA, Str. Independenţei, nr.14, Comuna CORBEANCA, judeţul ILFOV, telefon 021.2666.031, fax 021.2666.010, email primarie@primariacorbeanca.ro, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2016.
 • Reglementări legale: – Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr.130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București; -Hotărârea Guvernului nr.1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; – Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
 • Domeniul : ”Sportul pentru toți”
 • Programul anual pentru acordarea finanțării nerambursabile pe anul 2016 a fost publicat in Monitorul Oficial al României partea VI-a, nr.64 din 01.04.2016 .
 • Durata proiectelor: anul 2016.
 • Suma totală : 650.000 lei aprobată conform HCL Corbeanca nr. 10/29 martie 2016 .
 • Solicitanți: Persoanele juridice fără scop patrimonial, structuri sportive de drept privat (cluburi, asociaţii), recunoscute conform legii, cu sediul/punctul de lucru pe raza Comunei Corbeanca.
 • Nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 21, alin.(1) din Legea 350/2005 .
 • Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect, se poate descărca de pe site-ul Primăriei Corbeanca sau se poate procura de la sediul Primăriei Comunei Corbeanca, str. Independenței nr.14, județ Ilfov. Depunerea documentației se poate face, prin poștă sau personal la adresa : Primaria Corbeanca, str. Independenței nr. 14, cod poștal 0065, județul Ilfov.
 • Data limită de depunere : 25 aprilie 2016 ora 11:00, motivul accelerării procedurii de selecție datorându-se necesității de demarare a proiectelor structurilor sportive de drept privat din Comuna Corbeanca , care solicită finanțare de la bugetul local, întrucât competițiile sportive sunt deja în desfășurare.
 • Criterii de evaluare : – rezultate planificate in 2016 – participare la competiţii, divizie, clasament 2015 – realizări, titluri şi medalii obţinute în 2015 – număr de sportivi legitimaţi şi nelegitimaţi – organizator de turnee locale în 2015 – experienţa în întocmirea şi derularea proiectelor
 • 12.Datele de selecție și evaluare: se vor realiza de către o comisie de specialiști constituită la nivelul primăriei Corbeanca, conform art.27 din Legea 350/2005, în perioada 26-29 aprilie.
 • Rezultatele procedurii de selecție : anunțul de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă va fi publicat în Monitorul Oficial al României conf art.17 din Legea 350/2005 pe site-ul primăriei Corbeanca și va fi adus la cunoștința participanților. 14. Căi de atac: contestațiile se pot depune la sediul primăriei Corbeanca, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor. Data transmiterii spre publicarea anunțului către Regia Autonomă Monitorul Oficial: 6 aprilie 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here