Acasă Anunturi Anunț important

Anunț important

DISTRIBUIȚI

Cetățenii ucraineni care doresc să solicite statutul de refugiat în România trebuie să se adreseze Centrelor Regionale de Cazare pentru Solicitanții de Azil, din următoarele localități:

– municipiul București, str. Vasile Stolnicul, nr. 15, bl. 13, sector 2, Telefon: 021/2408427; Fax: 021/2408510 E-mail: c.bucuresti.igi@mai.gov.ro

– municipiul Galați, județul Galaţi, str. Săvinești nr.2, Telefon: 0236/323878; Fax: 0236/323884, Email: c.galati.igi@mai.gov.ro

– municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, Bulevardul 1907, telefon: 0246/215056; Fax: 0246/215055, e-mail: c.giurgiu.igi@mai.gov.ro

– municipiul Timișoara, județul Timiș, Str. Armoniei nr.33, Telefon: 0256/421240; Fax: 0256/227.500 e-mail: c.timisoara.igi@mai.gov.ro

– municipiul Rădăuți, jud. Suceava, str. Perilor nr.2, Telefon: 0230/564462; 0230/564463; Fax: 0230/564464 e-mail: c.radauti.igi@mai.gov.ro

– Șomcuța Mare, jud. Maramureș, str. Cetății nr.1A, Telefon: 0262/280005;Fax: 0262/280004 e-mail: c.maramures.igi@mai.gov.ro.

Cine poate depune o cerere de azil?

Cererea de azil poate fi depusă de oricare străin, aflat pe teritoriul României sau într-un punct pentru trecerea frontierei.

O persoană este considerată solicitant de azil din momentul manifestării de voinţă, exprimate în scris sau oral, în faţa autorităţilor competente, din care să rezulte că aceasta solicită protecţia statului român.

Cum se poate depune o cerere de azil?

Cererile de azil se depun personal de către străinii aflaţi pe teritoriul României sau într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat.

În cazul străinilor minori, cererile de azil pot fi depuse de reprezentantul legal.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot depune cereri de azil în nume propriu.

Cererile de azil depuse în afara teritoriului României nu sunt admise.

Autoritățile competente să primească o cerere de azil sunt:

structurile Inspectoratului General pentru Imigrări;

structurile Poliției de Frontieră Române;

unitățile de poliție în cadrul cărora sunt constituite și funcționează centre de reținere și arestare preventivă;

structurile Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției.

Formularul tip Cerere de azil poate fi completat de:

solicitantul de azil cu sprijinul funționarului,

funcţionarul desemnat pentru primirea cererii, în situația în care solicitantul de azil nu știe să scrie, potrivit declarațiilor orale ale acestuia.

Cum se înregistrează solicitantul de azil?

După primirea cererii de azil solicitantul va completa un interviu preliminar, în scopul stabilirii datelor personale ale acestuia şi ale membrilor săi de familie, rutei parcurse din ţara de origine până în România, datelor referitoare la eventuale cereri de azil depuse în alte state terţe ori într-un stat membru al Uniunii Europene, precum şi documentelor de identitate sau de călătorie aflate în posesia sa.

Interviul preliminar se completează în prezența unui funcționar IGI și a unui traducător. Traducerea va fi efectuată într-o limbă pe care solicitantul o cunoaşte sau se presupune în mod rezonabil că o cunoaşte.

Odată cu depunerea cererii de azil, personalul Inspectoratului General pentru Imigrări sau al celorlalte autorităţi competente prelevează amprentele solicitantului de azil care, potrivit datelor de identitate probate sau declarate, a împlinit vârsta de 14 ani. Amprentele vor fi transmise în Sistemul EURODAC şi stocate pe suport de hârtie în cartoteca Inspectoratul General pentru Imigrări şi în format electronic în baza de date naţională AFIS (Sistemul Automatizat de Comparare a Amprentelor). Solicitantul de azil este informat în scris cu privire la operaţiunile de mai sus. Prelevarea şi transmiterea amprentelor solicitanţilor de azil se face cu respectarea prevederilor referitoare la principiul confidenţialităţii şi protecţiei datelor cu caracter personal.

Personalul specializat al DAI întreprinde verificări şi activităţi specifice în scopul stabilirii identităţii reale ale solicitanţilor de azil care nu dispun de documente de identitate.

Solicitantul de azil este obligat să depună toate documentele pe care le are la dispoziţie şi care au relevanţă pentru situaţia sa personală, cât şi documentul pentru trecerea frontierei de stat, urmând să primească documentul temporar de identitate pentru solicitanţii de azil, emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here