Acasă Anunturi Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri PUBLICE

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri PUBLICE

DISTRIBUIȚI
  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

U.M. 01802, comuna Moara Vlăsiei, sat Căciulați, strada Drumul Armatei, nr. 15, județul Ilov, telefon: 021/3159895, fax: 021/3158647, e-mail: um01802@roaf.ro, cod fiscal 36082729.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Spațiu compus din două camere în suprafață totală de 61,5mp din clădirea situată în cazarma 2770 Moara Vlăsiei, U.M. 01802, comuna Moara Vlăsiei, sat Căciulați, strada Drumul Armatei, nr. 15, județul Ilov, aparține domeniului public al Statului, aflat în administrarea U.M. 01802 conform H.G.1093/31.08.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

La cerere, de la sediul U.M. 01802.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la U.M. 01802, comuna Moara Vlăsiei, sat Căciulați, strada Drumul Armatei, nr. 15, județul Ilov.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria U.M. 01802.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

22.01.2024, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

30.01.2024 ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

U.M. 01802, comuna Moara Vlăsiei, sat Căciulați, strada Drumul Armatei, nr. 15, județul Ilfov.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun în două exemplare.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

30.01.2024 ora 10.00, la sediul U.M. 01802, comuna Moara Vlăsiei, sat Căciulați, strada Drumul Armatei, nr. 15, județul Ilfov.

În cazul în care nu se depun cel puțin două oferte valabile, procedura se va anula.

În această situație licitația se va repeta în ziua de 07.02.2024, ora 10:00, la aceeași adresă, în condițiile prevăzute la art. 336 alin. (1)-(12) din O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului ILFOV, Oras Buftea, strada Știrbei Vodă, nr. 24, jud. Ilfov, Tel.: 0372/218858, Fax: 021/3122359, e-mail: trif-reg-civ@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

24.10.2023.

  1. Alte informații

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 202/26.10.2023.

3 COMENTARII

  1. […] Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  U.M. 01802, comuna Moara Vlăsiei, sat Căciulați, strada Drumul Armatei, nr. 15, județul Ilov, telefon: 021/3159895, fax: 021/3158647, e-mail: [email protected], cod fiscal 36082729. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea […] Citeste mai mult […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here