Acasă Economie APELE DIN ILFOV, UN PIC MAI CURATE

APELE DIN ILFOV, UN PIC MAI CURATE

DISTRIBUIȚI

Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Ilfov – București, prin vocea directorului executiv Alexandru Popescu, și-a prezentat activitatea pentru primul semestru al anului în curs, în cadrul Colegiului Prefectural din 29 iulie. După ce au fost trecute în revistă atribuțiile care îi revin și cadrul legislativ după care funcționează, a fost prezentată structura personalului. Potrivit organigramei, aici lucrează 247 de persoane, din care 149 sunt muncitori. Analizând salariații pe grupe de vârstă, se observă că media de vârstă este foarte ridicată, mai mult de jumătate din totatul acestora având peste 50 de ani: Între 18 și 30 de ani există 3,64%, între 30 și 40 de ani – 12,55%, între 40 și 50 de ani – 30,78%, iar peste 50 de ani – 50,03%. Popescu susține că încercarea de a întineri echipa nu a avut sorți de izbândă, întrucât la concursurile organizate nu s-a prezentat nimeni în ultima perioadă. Anul trecut, pentru indisciplină, un salariat a fost sancționat cu penalizare din salariu, iar un altul a fost dat afară pentru consum de băuturi alcoolice și absențe nemotivate.

Directorul Popescu a mai vorbit despre implementarea directivelor europene în domeniul apelor, România având ca prioritate condiția de a aduce toate apele din țară într-o stare ecologică bună, cu un nivel de poluare scăzut pentru sănătatea ecosistemului. Specialiștii SGA Ilfov – București efectuează periodic analize biologice și fizico-chimice, inclusiv pentru apele subterane, apele uzate evacuate în receptori naturali sau în sisteme de canalizare sau de la poluări accidentale. Din analiza calitativă a apelor de suprafață a reieșit că, în mare măsură, calitatea râurilor receptoare a efluenților de la stațiile de epurare este influențată de apele uzate orășenești insuficient epurate și că datorită condițiilor severe care s-au impus surselor de poluare și ca urmare a monitorizării și aplicării cu regularitate a penalităților, calitatea corpurilor de apă s-a îmbunătățit de la ”moderat” la ”bun”. De asemenea, Popescu a specificat că, după reabilitarea și modernizarea stațiilor de epurare, calitatea apei râurilor se va ameliora semnificativ.

Referitor la poluare, în 2014 sunt monitorizate 67 de surse, în primul semestru fiind aplicate amenzi în valoare de 645.706 lei, aproape cât valoarea aplicată la  nivelul întregului an 2013.

SGA recomandă realizarea de stații de epurare pentru gospodăriile comunale unde acestea lipsesc, modernizarea celor existente, decantarea apelor reziduale, pentru diminuarea materialelor în suspensie, reduducerea metalelor grele în evacuări și a cantităților de solvenți clorurați în evaluări.

În ceea ce privește apărarea împotriva inundațiilor, raportul arată că în primăvara acestui an au fost înregistrate depășiri ale cotelor pe râurile Sabar, Colenina, Dâmbovița, Ciorogârla și Argeș. Avertizările au fost transmise către ISU Ilfov și către comitetele locale ale căror unități administrative sunt traversate de cursurile de râu ale căror debite au depășit valorile de apărare. Singura localitate afectată de inundații, din administrarea SGA Ilfov – București, a fost Domnești. Râul Ciorogârla a inundat, în aprilie curent, 32 de curți, 50 de fântâni, două garaje subterane și trei pivnițe. Schema de amenajare a lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor a județului Ilfov cuprinde numeroase lucrări de regularizare a debitelor râurilor Dâmbovița, Ilfov și Colentina, situate pe teritoriul județelor Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

Cele șapte persoane cu atribuții de inspecție au efectuat în primele șase luni din aces an 410 controale, aplicând amenzi în valoare de 400.000 lei.

Directorul Popescu a vorbit și despre investițiile în curs de realizare, printrea acestea numărându-se reconstrucția ecologică a râului Ialomița și a afluenților Valea Snagov și Valea Sticlăriei, regularizarea râului Ciorogârla în aval de Brezoaele, mărirea gradului de siguranță în exploatare a barajului Buftea, reabilitarea nodului hidrotehnic Cocani, reconstrucția ecologică a Văii Saulei și a afluenților în orașul Voluntari, despre punerea în sigruanță a lucrărilor hidrotehnice de pe râul Dâmbovița. În încheiere, Popescu a subliniat că pentru funcționarea în siguranță și folosirea judicioasă a resurselor de apă se întocmesc periodic programe de exploatare pentru toate folosințele, indiferent de deținător, în funcție de importanța acestora.

1 COMENTARIU

  1. Foar buna initiativa. Avem mult de munca pentru a curata in detaliu apele din Romania. Cred ca ar fi necesara si o campanie publicitara de informare a populatiei, cu referire la impactul negativ al aruncarii gunoaielor in ape curgatoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here