Acasă Economie ATENȚIE LA VÂNZAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

ATENȚIE LA VÂNZAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

DISTRIBUIȚI

Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vigoare de la 11 aprilie anul trecut, face din nou obiectul discuțiilor după ce la 9 februarie 2015, în Monitorul Oficial, a fost publicată decizia Curtții Constituționale a României (CCR) care spune că un articol din actul normativ încalcă prevederile Constituției. Este vorba despre dispozițiile articolului 20, alin. 1, potrivit căruia antecontractele (de vânzare-cumpărare de terenuri – n.r) autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia sunt exceptate de la aplicarea Legii 17.

teren-extravilan”Curtea constată că persoanele care au încheiat antecontracte de vânzare în formă autentică, pe de o parte, şi persoanele care au încheiat antecontracte de vânzare fie sub forma unui înscris sub semnătură privată, fie sub forma unui înscris atestat de către un avocat, pe de altă parte, având ca obiect terenuri agricole situate în extravilan, se află în aceeaşi situaţie juridică, întrucât natura juridică a actului – antecontract de vânzare, efectele produse de acesta – obligaţia de a încheia în viitor contactul de vânzare, precum şi momentul încheierii antecontractelor – anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014, sunt identice. Singura diferenţă ce poate fi reţinută între aceste două categorii de persoane se referă la forma încheierii antecontractului, aspect care nu este de natură de a crea situaţii juridice diferite pentru părţile acestor două tipuri de antecontract având în vedere faptul că, indiferent de forma acestuia, efectele produse sunt aceleaşi. Astfel, atât antecontractul încheiat în formă autentică, cât şi cel neautentificat, nu realizau însuşi transferul dreptului de proprietate, generând doar obligaţia părţilor de a încheia în viitor contractul de vânzare”, se arată în motivarea CCR.

 Legea îi favoriza pe cei cu antecontracte de vânzare – cumpărare autentificate la notar

După sesizarea venită din partea mai multor persoane fizice, CCR a constatat că punerea în aplicare a articolului neconstituţional a stat la baza aplicării unui tratament juridic diferenţiat. În funcţie de forma încheierii antecontractului, beneficiarii puteau fi privilegiaţi în valorificarea dreptului de creanţă. ”De aceea, Curtea va elimina criteriul menţionat, constând în exceptarea de la exigenţele Legii nr. 17/2014 a antecontractelor încheiate în formă autentică, încetând, astfel, situaţia de inegalitate creată prin acordarea privilegiului astfel reglementat”, se mai arată în decizia Curţii.

 Ce se întâmplă cu tranzacţiile cu terenuri

 Potrivit Constituţiei, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale, în cazul de faţă articolul 20 alin 1 din Legea 17/2014 îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. – Agrointel.ro

1 COMENTARIU

  1. art. 20 din legea 17/2014 mai este valabil in prezent ,pentru antecontrac de vinzare-cumparare,daca am antecontract prin notariat mai este obligatoriu sa depun la primarie cerere de oferta,

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here