Acasă Economie C.J. ILFOV A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANȚARE PENTRU ”ÎNTREPRINDERI SOCIALE RESPONSABILE”

C.J. ILFOV A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANȚARE PENTRU ”ÎNTREPRINDERI SOCIALE RESPONSABILE”

DISTRIBUIȚI

intreprindere-socialaReprezentanții Consiliului Județean Ilfov au semnat, la sfârșitul anului trecut. contractul de finanţare pentru proiectul ”Întreprinderi Sociale Responsabile”. Acest proiect a fost depus în cadrul apelulului pentru cererea de propuneri de proiecte nr.173 ”Dezvoltarea economiei sociale”, Axa Prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Valoarea totală a proiectului este de 9.536.870,64 lei, din care 9.346.132,26 lei reprezintă valoarea finanţată prin POSDRU. 

Prin intermediul acestui proiect, în Regiunea București – Ilfov vor fi înfiinţate nouă structuri de economie socială, în cadrul cărora vor fi angajate 58 de persoane cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii.

          Proiectul a fost depus la 20 octombrie 2014

 La 20 octombrie 2014, Consiliul Judeţean Ilfov a depus proiectul ”Întreprinderi sociale responsabile”, ID 148004, în cadrul apelulului pentru cererea de propuneri de proiecte nr.173 ”Dezvoltarea economiei sociale”, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”. Prin intermediul acestui proiect, în judeţul Ilfov vor fi înfiinţate mai multe structuri de economie socială, în cadrul cărora vor fi angajate 58 de persoane cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii.

Valoarea totală a proiectului este 9.536.870.64 lei, din care 9.346.132,26 lei reprezintă valoarea finanţată prin P.O.S.D.R.U., Consiliul Judeţean Ilfov având alocată suma de 6.012.514,00 lei pentru implementarea unor acţiuni care urmăresc dezvoltarea unor structuri de economie socială în judeţul Ilfov.

Întreprinderea implicată în economia socială reprezintă orice societate comercială deținută și controlată integral sau parțial (acționariat peste 50%) de organizații ale economiei sociale (fundații, asociații, cooperative, case de ajutor reciproc ale salariaților și pensionarilor) sau orice întreprindere mare sau de tin IMM (micro, mică sau mijlocie) conform legislației în vigoare, care poate dovedi, conform obiectului de activitate, că funcționează pe piață inclusiv în domeniul social, prin realizarea a cel puțin una din următoarele activități: furnizarea de servicii sociale, furnizarea de servicii de sănătate, furnizarea de servicii de educație, asigurarea de locuri de muncă pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Consiliul Județean Ilfov a aprobat încheierea Acordului de Parteneriat cu Fundația Creștină Rhema și Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă pentru implementarea proiectului ”Întreprinderi sociale responsabile” și accesarea de fonduri europene în acest sens.

După cum se cunoaște, Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov ”Orizont 2020” are în vedere susținerea inițiativelor de dezvoltare comunitară locală în comunitățile vulnerabile în scopul regenerării sociale a comunităților aflate în dificultate. Un obiectiv al strategiei îl constituie îmbunătățirea accesului la servicii sociale publice și private, specifice nevoilor locale, iar Consiliul Județean Ilfov își asumă că va continua o politică activă de sprijin a grupurilor vulnerbile și va susține parteneriatul cu organizațiile neguvernamentale specializate în furnizarea unor astfel de servicii. Un alt obiectiv al strategiei este legat de sprijinirea mediului antreprenorial în zonele urbane și rurale ale județului Ilfov, prin promovarea în parteneriat cu organizații din domeniul educației și al formării profesionale, a educației antreprenoriale, precum și asigurarea serviciilor de sprijin pentru tinerii întreprinzători, incluzând spații de producție și consiliere în deschiderea unei afaceri.

 Vor fi create mai multe structuri de economie socială la nivelul județului Ilfov, care vor genera locuri de muncă

Având în vedere cele două obiective specifice a fost identificată o posibilitate de finanțare prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, având drept obiectiv general facilitatea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea unei societăți inclusive și coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetățenilor, iar în cadrul acestui program a fost lansată Cererea de propuneri de proiecte nr.173 ”Dezvoltarea economiei sociale”. Conform cererii, obiectivele specifice ale programului sunt înființarea și dezvoltarea de structuri ale economiei sociale, dezvoltarea servciilor, precum servicii de informare, formare profesională, consiliere în sprijinul managerilor și structurilor economiei sociale.

Precizăm faptul că în Ghidul solicitantului, ”structura de economie socială” reprezintă ”o întreprindere al cărei principal obiectiv este cel de a avea o incidență socială mai curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii săi”.

Așadar, potrivit celor arătate, Consiliul Județean Ilfov va obține finanțare europeană în cadrul acestui program prin proiectul ”Întreprinderi sociale responsabile”. Acest proiect are ca obiectiv general implementarea de măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea integrării sociale și profesionale a persoanelor cu dificultăți în integrarea sau reintegrarea pe piața muncii în special în zonele rurale. Concret, prin acest proiect vor fi create nouă structuri de economie socială la nivelul județului Ilfov, care vor genera 58 de locuri de muncă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here